Informace pro organizátory vzdělávacích akcí spolupořádaných ČPFS

28. 09. 2021

Informace pro organizátory a pořadatele nekomerčních (nicméně sponzorovaných) vzdělávacích akcí spolupořádaných a zaštítěných Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP:

Výbor stanovuje za možnost pořádat jednodenní akci (s využitím záštity odborné společnosti) minimální částku 15 000 Kč, pro dvoudenní akce bude tato částka minimálně 30 000 Kč, za třídenní akci pak pošle organizáor minimální částku 45 000 Kč, za celostátní  kongres půjde minimálně o částku  50 000 Kč. Všechny tyto prostředky budou transparentně využity v rámci činnosti ČPFS ČLS JEP. 

Informace pro farmaceutické firmy a další komerční subjekty využívající logo případně logo + záštitu ČPFS ČLS JEP:

Za logo pro akce komerčních firem bude požadována fixní částka 20 000 Kč (i za akci trvající méně než 1 celý den).  Pokud bude firma žádat o garanci pro svoje akce (tedy o garanci + použití loga) půjde o fixní částku 30 000 Kč. Všechny tyto prostředky budou transparentně využity v rámci činnosti ČPFS ČLS JEP. 

Prof. Martina Koziar Vašáková, doc. Vladimír Koblížek

Přejít na: