Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie - 3. 12. 2021

07. 10. 2021

V pořadí již 30. vědeckovzdělávací schůze „Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie“ se uskuteční v pátek 3. prosince 2021 od 8:30 do 15:00 v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2.

Písemné příspěvky autorů (maximálně 10 minut sdělení) ze svých pracovišť lze zasílat do 10. litopadu 2021 na e-mailovou adresu tubres@lf1.cuni.cz.


Za organizátory zve
prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., 
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí VFN v Praze


(30. ročník se měl dle původného plánu konat v prosinci 2020, ale kvůli pandemii covid byl odložen na letošek)

 

 

     Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP 

 

Přejít na: