Očkování dospělých pacientů proti onemocnění covid-19 před plánovanými operačními výkony

30. 11. 2021

Očkování dospělých pacientů proti onemocnění covid-19 před plánovanými operačními výkony je tématem mezioborového stanoviska, jeho autory jsou Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP (ČSARIM),
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP (ČVS),
Česká chirurgická společnost ČLS JEP (ČChS),
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP (SEM),
Česká urologická společnost ČLS JEP (ČUS),
a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP (ČPFS). 

Úvod
Očkování proti onemocnění covid-19 jako prevence možného vzniku závažných pooperačních komplikací ovlivňujících klinický výsledek operačního výkonu patří mezi další a jiné součásti naplňování univerzálně přijímaného konceptu „pro dosažení co nejlepšího možného klinického výsledku a prospěchu plánované operace pro pacienta je rozhodující, aby zdravotní stav pacienta byl před provedením vlastního výkonu ten nejlepší možný a byly provedeny všechny dostupné, s ohledem na klinický stav pacienta možné a
přínosné preventivní nebo léčebné úkony, které mohou snížit četnost anebo závažnost vzniku pooperačních komplikací“.

Infekce způsobená SARS-CoV-2 je u pacientů podstupujících operační výkony asociována se zvýšením pooperační morbidity a 30 denní mortality. Stávající stav odborného poznání podporuje význam očkování proti onemocnění covid-19 před operačními výkony - vakcinace před plánovaným výkonem snižuje riziko těžkého průběhu onemocnění covid-19 v perioperačním období a snižuje riziko přenosu nákazy od pacienta na zdravotnický personál, včetně snížení rizika přenosu nákazy od zdravotnického pracovníka na pacienta. Přínos očkování v kontextu elektivní operativy je vyjadřován pomocí ukazatele NNV (= number needed to vaccinate to prevent one COVID-19-related death in 1 year). Nejnižší hodnota NNV je uváděna u pacientů ve věku od 70 let podstupujících operaci pro maligní nádor.


Text celého stanoviska ke stažení zde ve formátu .pdf

 

 

 

 

     Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP 

Přejít na: