Základní kurz etického poradenství začne v lednu 2022

04. 12. 2021

Institut pro etické poradenství ve zdravotnictví, z. s., organizuje nový Základní kurz etického poradenství. Kurz poskytuje komplexní vzdělávání etickým konzultantům, kteří mohou pro poskytovatele zdravotních služeb vykonávat služby etického poradenství, tj. provádět etická konzilia, pečovat o etiku organizace a vzdělávat personál v citlivosti vůči etickým problémům.

Kurz je dvouletý. Podíl teorie a praxe v prvním roce 50 % teorie a 50 % praxe, podíl teorie praxe ve druhém roce 25 % teorie a 75 % praxe. Absolventi kurzu získávají kvalifikaci Ethikberater (etický poradce) německé Akademie für Ethik in der Medizin. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Akce se pořádá pod záštitou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.
Ke spolupracujícím organizacím patří Interdisciplinary Research Lab for Bioethics Filosofického ústavu Akademie věd ČR.

Učitelé kurzu: MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. - etika, Trainer für Ethikberatung im Gesundheitswesen (AEM), garant kurzu vůči Akademie für Ethik in der Medizin, Göttingen, JUDr. Barbora Steinlauf, Ph.D., MA - právo, Mgr. Martina Tesařová - komunikace, Mgr. Jiří Krejčí - organizační kultura, MUDr. Ondřej Kopecký - medicína pro etické konzultanty, ThLic. Ing. René Milfait, Ph.D. - etika a spirituální péče.
Administrátorka kurzu: Mgr. Bc. Eva Haškovcová
Počet účastníků: 12
Místo konání: Pronájem Klimentská Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1
Termíny a program:
Vždy 9:00 – 16:00 
Rok 2022:
7.1.2022 – etika
28.1.2022 – etika 
4.2.2022 – etika
4.3.2022 – etika
18.3.2022 – právo
1.4.2022 – právo
8.4.2022 – právo
6.5.2022 – právo
20.5.2022 – komunikace
3.6.2022 – komunikace
17.6.2022 – komunikace
9.9.2022 – medicína pro etické konzultanty
30. 9. 2022 – medicína pro etické konzultanty
7.10.2022 – medicína pro etické konzultanty
14.10.2022 – organizační etika a organizační kultura
4.11.2022 – etika a spirituální péče
18.11.2022 – etika a spirituální péče
2.12.2022 – písemná a ústní reflexe jednotlivých účastníků kurzu
Rok 2023:
V každém termínu praktické nácviky vedení etických konzultací
13.1.2023, 10.2.2023, 10.3.2023, 14.4.2023, 12.5.2023, 9.6.2023, 8.9.2023, 13.10.2023, 10.11.2023, 8.12.2023 – písemná a ústní evaluace

Cena: 68.000 Kč
Součástí kurzu jsou mj. studijní materiály a dvě učebnice
Vice informací bude zde

Zájemce o kurz prosíme o zaslání profesního životopisu a krátkého motivačního dopisu.
Přihlašování: info@ipep.cz - Mgr. Bc. Eva Haškovcová

Informace ke kurzu:
MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
E-mail: jaromir.matejek@seznam.cz
Tel.: 605 562 354

 

 

 

     Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP 

Přejít na: