Webináře o spánku a jeho poruchách od ledna 2022

17. 12. 2021

Neurologická klinika 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice od ledna 2022 organizuje webináře o spánku a jeho poruchách. Přednášky organizátoři plánují asi na půl hodiny s následnou diskuzí. "Témata budou multioborová a přednášející budeme zvát i z jiných pracovišť. Budeme se snažit o aktuálnost a zároveň o co největší souvislost s medicínou denní praxe," zve prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA, z Centra pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN.

"Zveme k účasti lékaře a zdravotníky všech odborností, studenty medicíny a jiných zdravotnických oborů," dodává prof. Šonka.

Zájemci se mohou registrovat na webové stránce neurologie.lf1.cuni.cz/1LFNK-376.html, a to nejpozději dva dny před webinářem. Registrovaným následně přijde e-mailem link pro připojení.

Program pro první tři měsíce roku 2022: 

13 .1. 2022 15:00

Jana Vyskočilová, Karel Šonka: 40 let CPAP a současné možnosti telemetrické spánkové medicíny

10. 2. 2022 15:00

Soňa Nevšímalová: Změnil se pohled na centrální hypersomnie od doby doc. MUDr. Bedřicha Rotha?

3. 3. 2022 15:00

Iva Příhodová: Zpožděná fáze spánku - civilizační problém

 

 

 

    Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP 

Přejít na: