Volby do Výboru a Revizní komise ČPFS na volební období 2022-2025

25. 01. 2022

Vážení členové České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP,

stávající výbor ČPFS svým usnesením z 19.1. 2022 vyhlásil volby do Výboru a Revizní komise na volební období 2022–2025. Výbor zvolil tyto členy volební komise:

  • prim. MUDr. Viktor Kašák (předseda)
  • MUDr. Milan Judásek
  • MUDr. Zdeněk Skácel

Volby se uskuteční elektronickou + korespondenční formou ve spolupráci s ČLS JEP.

Časový rozvrh:

  1. V termínu od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022 je potřeba aktualizovat své údaje na e-mailové adrese cle@cls.cz (s údajem jedné platné emailové adresy, která bude sloužit i pro přihlášení do systému elektronické volby).
  2. Na základě těchto dat bude vytvořen seznam členů a vytvořen přístup do elektronického systému voleb (greception ve spolupráci s ČLS JEP). (Členové ČPFS bez e-mailové adresy budou obesláni korespondenčně).
  3. První kolo voleb bude v termínu od 1. 4. 2022 do 25. 4. 2022. Budete mít možnost navrhovat kandidáty ze všech volitelných členů společnosti (nelze navrhovat členy Volební komise). Navrhnout můžete nejvíce 13 kandidátů do Výboru a 3 kandidáty do Revizní komise.
  4. Druhé kolo voleb bude v termínu od 16. 5. 2022 do 31. 5. 2022. Budete mít možnost vlastní volby ze všech navržených kandidátů, kteří v mezidobí svoji kandidaturu potvrdí. Každý volič může volit pouze jednou. Vybrat můžete max. 13 členů výboru a 3 členy revizní komise.
  5. Výsledky voleb budou vyhlášeny na schůzi Výboru ČPFS 23. 6. 2022 a na webových stránkách společnosti.
  6. Podrobnější informace k jednotlivým fázím budou aktuálně rozesílány.

Sledujte tedy, prosím, své mailové adresy s dalšími informacemi o volbách.

Přejeme Vám dobrou volbu.

Volební komise ČPFS ČLS JEP

Prim. MUDr. Viktor Kašák
předseda volební komise pro volby do výboru a revizní komise ČPFS

 

Přejít na: