Reakce na článek časopisu Reflex „Nechte statečné léčit“

30. 01. 2022

Týdeník Reflex uveřejnil v lednu 2022 článek redaktorky Adely Knapové s titulkem „Nechte statečné léčit“. V něm na úvod uvádí: „Lékaři a odborná veřejnost se začínají čím dál častěji scházet a vyměňovat si zkušenosti s covidem-19 a jeho léčbou. Hlavně praktici se to nemají kde jinde dozvědět. Ani Fialova vláda ale nesebrala odvahu přiznat, že se nový koronavirus léčit dá. Tento fakt by totiž znamenal konec povinného očkování.

Knapová dále parafrázuje podnikatelku a iniciátorku sešlostí Kateřinu Smejkalovou, podle níž prý někteří lékaři primární péče cítí, že se hodně jejich kolegů vzdalo Hippokratovy přísahy, aby se nemuseli bát o svá místa a měli klid.

Redaktorka tvrdí, že účastníci těchto setkání „mají dost polopravd a ignorování faktů a vědy, zpěčují se obcházet Hippokratovu přísahu (což po nich prý nepřímo vlády svým přístupem a pravidly chtějí), odmítají podílet se na znásilňování občanských práv a svobod, a hlavně se nechtějí bát léčit. Protože většina lékařů se právě toto bojí dělat – mají strach nový koronavirus léčit. Speciálně po lékařích primární péče je státem požadováno, aby nemocné covidem-19 neléčili, i když vědí jak a čím.“ O kus dál zase míní, že „ti, kdo odmítají oficiální propagandu farmaceutických firem, které státy tak děsivě ochotně přijaly za svou, jsou nedobrovolně v jakémsi undergroundu, jsou ostrakizováni, hrozí jim propouštění z práce, mají nálepky potížistů a jsou házeni do jednoho pytle s takzvanými antivaxery.“ 

Na další stránce Knapová znovu opakuje své tvrzení, že „Lékaři, kteří covid léčí, pracují svým způsobem nezákonně, jsou v jakési ilegalitě. A ti ostatní, jichž je v Česku naprostá většina, neléčí, protože mají strach.“  Vláda podle ní dala léky, které na covid-19 aspoň částečně fungují, takzvaně na off-label, tedy je nedoporučila. „Oficiální léčebný potup podle vlády je brufen, ležet, a když je člověku moc zle, volat rychlou. Po dvou letech s covidem máme jen tohle,“ řekl podle článku lékař Jan Machač.

 

Na článek reagoval dopisem redakci Reflexu prim. MUDr. Viktor Kašák, člen ČPFS, terénní ambulantní pneumolog s více než 40letou praxí.

Vybíráme z jeho textu:

„Mým krédem vždy bylo přenášet vědecké poznatky medicíny založené na důkazech (EBM) do reálné klinické praxe.  Sám jsem covid společně s mou ženou Evou, která je i mou vrchní sestrou, 2x během 12 měsíců prodělal, při druhé atace jsem měl i zápal plic. Onemocnění jsme zvládli běžně dostupnými léky.

Když se oficiálně objevil covid-19, tak jsme již několik týdnů před tím nevědomky pacienty s covidem léčili. Velmi brzy se objevily v odborném tisku i články, primárně čínských, později i evropských autorů, jak covid léčit. I Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) vydávala a vydává svá odborná stanoviska, vznikala i diskuzní oficiální i spontánní fóra. Jako pneumologové máme od počátku výhodu, že můžeme indikovat odběr na PCR. Umíme diagnostikovat i léčit pacienty s postcovidovým syndromem s tzv. long covid, ale zvládáme i akutní covid u našich dispenzarizovaných pacientů. Indikujeme zobrazovací metody (RTG, CT/HRCT, které si dovedeme sami hodnotit).  K tomu ale potřebujeme vědět, že pacient nějaké obtíže má, musí se nám telefonicky či e-mailově ozvat. Měl by také mít doma teploměr a ideálně pulzní oxymetr, což jsou investice v řádu stokorun.

Je nutná včasná diagnóza i včasná farmakologická intervence, stěžejní je zamezit tzv. cytokinové bouři, která poškodí plíce, ale i jiné orgány a předejít cévním komplikacím covidu (trombózy, plicní embolie). Nejúčinnější je včasné podání systémových kortikosteroidů, antiagregancií (kyselina acetylosalicylová). U pacientů na inhalačních kortikosteroidech je nutno zvýšit dávky na dvoj až trojnásobek. A téměř všem přidat antioxidačně působící mukolytikum/expektorans, erdostein. Při bakteriální superinfekci je první volbou makrolidové antibiotikum.

Výběr léků narůstá, je nutno o nich vědět a musejí být dostupné. Což je vždy na vstupu cílené léčby problém. Monoklonární protilátky a nitrožilně podávaná antivirotika se podávají ambulantně v nemocničních centrech, kam je třeba pacienty objednat, proto je třeba, aby se do center dalo dovolat a aby fungovala 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Samozřejmě zde záleží, kde pacient žije a jak složitý je jeho transport. Není třeba infekční sanita.

Aby zdravotnický personál mohl pacienty ošetřovat, musí mít zajištěny osobní ochranné pomůcky, kterých bylo v první covidové vlně nedostatek. Personál by měl být vakcinován.

Působím v Praze, ale mám pacienty i z různých koutů Čech a některé i z Moravy, tak mám pohled nezúžený pouze prizmatem velkého města.  V covidové vlně v zimě a na jaře 2021 byli pacienti po těžkém průběhu covidu propouštěni z hospitalizace rozléčení, mnozí měli pronajatý koncentrátor kyslíku a měli těžce poškozené plíce. Ti potřebovali odbornou ambulantní péči v prvním týdnu po propuštění. Do toho se začalo očkovat u rizikových pacientů, kteří potřebovali PIN + vypracování zprávy od svého specialisty či praktického lékaře.

Necítím se jako hrdina, dělám, jako vždy, svou odbornou práci, nikdo mi nezakazuje léčit pacienty s covidem, nevnímám žádný nátlak farmaceutických firem, neporušuji Hippokratovu přísahu, nejsem v ilegalitě, nebojím se o své místo.

Otazníkem je, zda zdravotní pojišťovny uhradí i nestátním poskytovatelům zdravotní péče vícenáklady s covidem spojené, to by byl možný a velmi tvrdý postih. Podávání léků „off label“ má svá pravidla a forenzní konsekvence, kdy za nežádoucí účinky je zodpovědný indikující lékař a je navíc třeba získat informovaný souhlas pacienta. Něco jiného je použití neregistrovaného léku.

Pokud jsou fakta prezentována na politickou objednávku, je to vždy ujeté. Náměstkyně Ministerstva zdravotnictví prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, PhD, jenž je profesí pneumoložka i alergoložka-imunoložka, se kterou vyšly v Reflexu o covidu 2 rozhovory, opakovaně a fundovaně ve sdělovacích médiích prezentovala, že je důležité, aby se covid stal jen jednou z infekčních respiračních nemocí. Kdo chce, i když je „jen“ praktik, tak si informace najde. Jde o to si oficiální informace utřídit, porovnat je svou klinickou praxí, medicínskou zkušeností, ale i se zdravým rozumem," napsal redakci Reflexu prim. Kašák.

 

 

 

    Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP 

Přejít na: