Stanovisko ČPFS k péči o občany ze zemí s vysokým výskytem tuberkulózy

30. 03. 2022

Za země s vysokou incidencí tuberkulózy považujeme ty, které mají incidenci větší než 40/100.000 obyvatel. V těchto zemích je stále ještě doporučena plošná vakcinace BCG vakcinou bezprostředně po narození. 

Doporučujeme proto v součinnosti s lékaři prvního kontaktu (primární péče o dospělé a děti) dbát jednak na stav vakcinace a jednak na možný výskyt aktivní tuberkulózy v této populaci.

Je to nutné zejména proto, že včas nerozpoznaná tuberkulóza by mohla ohrozit na zdraví a životě samotného infikovaného a dále proto, že tento člověk by se mohl stát zdrojem infekce zejména pro dětské neočkované kolektivy.

Výbor ČPFS tedy doporučuje:

  • BCG vakcinaci dětí přistěhovalců ze zemí s vysokou incidencí tuberkulózy do 1 roku věku, pokud nebyly očkovány již v zemi svého původu, případně pokud se narodily již na území ČR. Ochrana BCG vakcinou je doporučena těmto nejmenším dětem, neboť jejím úkolem je chránit těžkým průběhům nemoci v raných fázích života. Pozdější aplikace, tedy doočkování BCG vakcinou po prvním roce smysl nemá.
  • U všech jedinců ze zemí s vysokým výskytem tuberkulózy RDG vyšetření hrudníku v případě jakýchkoli symptomů, které by mohly svědčit pro tuberkulózu a v případě anamnestického kontaktu s tuberkulózou v rodině či jiném kolektivu kdykoli během života. Toto vyšetření je zásadní zejména před vstupem do dětských a pracovních kolektivů. Další vyšetření a dispenzarizace pak již závisí na pneumologovi.

 

Za Výbor ČPFS:

Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D

Přejít na: