Volná rezidenční místa oboru pneumologie - FN HK a VFN

03. 08. 2022

Volná rezidenční místa v oboru pneumologie nabízejí Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové a I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze.

 

Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové - rezidenční místo - úvazek 1,0.
Uzávěrka výběrového řízení: 15. srpna 2022.

Více informací a kontakty na webu FN HK zde.

O klinice:
Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové patří mezi přední pneumologická pracoviště v České republice. Mladý tým pracovníků Plicní kliniky poskytuje vysoce specializovanou péči nejvyššího typu pro širokou paletu respiračních onemocnění, na pracovišti je etablováno centrum pro léčbu intersticiálních plicních nemocí, centrum pro léčbu těžkého astmatu, centrum pro cystickou fibrózu dospělých, onkologická ambulance a stacionář je součástí Komplexního onkologického centra. Moderní vybavení bronchoskopické a funkční laboratoře umožňuje špičkovou diagnostiku respiračních onemocnění, poskytujeme také intervenční léčebnou bronchoskopii. Lékaři Plicní kliniky iniciovali celou řadu doporučených postupů, vznik národních registrů a podílí se na celé řadě vlastních vědeckých projektů v oblasti bronchiálních obstrukcí a nemoci COVID. 


Výběrové řízení na rezidenční místo lékař – obor pneumologie a ftizeologie vyhlásila i I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK.
Přihlášky do 31. srpna 2022.

Více informací o výběrovém řízení zde ve formátu .docx

O klinice:
Léčebná činnost 1. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF UK zahrnuje celou šíři pneumologie (intersticiální plicní procesy, sarkoidóza, astma, CHOPN, pneumoonkologie, tuberkulóza, funkční diagnostika) se zvláštním zaměřením na intersticiální plicní procesy.
I. klinika TRN VFN a 1. LF UK zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku v oboru pneumoftizeologie.
Výzkumná činnost je zaměřena především na intersticiální plicní procesy, diagnostiku a léčbu plicní rakoviny a epidemiologii tuberkulózy.
Vědecká činnost - Každoročně v prosinci zajišťuje klinika odbornou náplň Kazuistických sdělení v pneumologii pořádaných Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (Lékařský dům v Praze). Každé úterý probíhají od 14:00 v Hoderově síni Kliniky KARIM 1. LF UK a VFN (pav. A6, suterén vlevo, areál VFN, U Nemocnice 2) ve spolupráci s Radiodiagnostickou klinikou, I. chirurgickou klinikou a Onkologickou klinikou 1. LF UK a VFN multioborové indikační semináře. Klinické semináře probíhají v seminární místnosti lůžkového odd. kliniky (pav. A6, 3.p. ,areál VFN, U Nemocnice 2) vždy ve čtvrtek od 15:15 (1x měsíčně ve čtvrtek od 15:15 v Hoderově síni, Klinika KARIM, pav. A6, suterén vlevo, areál VFN).

 

Volná rezidentská místa budou vypisovat i další pracoviště (Thomayerova FN, FN Olomouc a dalších sedm nemocnic). Více viz web ministerstva zdravotnictví
 
 
Přejít na: