Vyjádření odborných společností ohledně přípravku Kaftrio

07. 09. 2022

Vzniklo vyjádření odborných společností do správního řízení vedeného Státním ústavem pro kontrolu léčiv o výši a podmínkách úhrady léčivého přípravku určeného k terapii vzácného onemocnění cystické fibrózy KAFTRIO.

Autory vyjádření jsou společně Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP a Mezioborová pracovní skupina pro cystickou fibrózu ČLS JEP.

Texty vyjádření datovaného 1. 9. 2022 je ke stažení zde ve formátu .docx

Přejít na: