Prezentace z česko-slovenské vzdělávací akce pro mladé pneumology a alergology

12. 10. 2022

Zveřejňujeme prezentace a edukační materiály z uskutečněné letní česko-slovenské vzdělávací akce, organizované firmou CHIESI v Olomouci pod patronátem a garancí České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, určené zejména pro mladé pneumology a alergology.

Asthma bronchiale -  stručné repetitórium - prof. Miloš Jeseňák

Biologická léčba astmatu - prim. Beáta Hutyrová

Bronchologický workshop - doc. Milan Sova

Bronchogení karcinom - MUDr. Marie Drösslerová

COVID a post-COVID - doc. V. Koblížek, M. Kopecký, M. Skála

COVID-19 a význam očkování u pacientů s vrozenými poruchami tvorby protilátek - MUDr. Tomáš Milota

Funkčné vyšetrenie pľúc - prim. B. Matula

Hypoventilačné syndrómy - MUDr. Pavol Pobeha

CHOPN - novinky - doc. Vladimír Koblížek

Intersticiální plicní procesy - prof. M. Koziar Vašáková

Kardiomarkery – minimum pro pneumologa a alergologa - prof. Martin Hutyra

Komorbidity v ordinaci pneumologa a alergologa - MUDr. Alena Večeřová

Očkovanie v špeciálnych situáciách - prof. Miloš Jeseňák

Onemocnění jater v ambulanci pneumologů a imnologů - MUDr. Václav Šmíd

Plicní rehabilitace - workshop - Mgr. Martin Dvořáček

Pneumopatologie a vrozené poruchy imunity - doc. Pavlína Králičková

Program časného záchytu karcinomu plic - MUDr. I. Čierná Peterová

Sarkoidoza - MUDr. M. Žurková, P. Jakubec

Syndrom spánkové apnoe - MUDr. Samuel Genzor

Tuberkulóza na pozadí svetových konfliktov - doc. Ivan Solovič

Zobrazovací metody - MUDr. Filip Čtvrtlík

 

 

 

 

     Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP 

Přejít na: