Výsledky soutěže o nejlepší publikaci v časopise Studia pneumologica et phthiseologica v roce 2021

01. 11. 2022

Kategorie Originálních článků.

1. místo:

Lung hyperinflation in patients with obstructive sleep apnoea treated with continuous positive airway pressure – preliminary safety data
S. Genzor, J. Prasko, J. Vanek, P. Jakubec, S. Nadjarpour, M. Sova
S t u d . P n e u m o l . P h t h i s e o l . , 8 1 , 2 0 2 1 , č . 3 , s . 1 2 1 – 1 2 5

2. místo

Zkušenosti se zařazováním pacientů na WL k LuTx a (následnou) potransplantační péči na Klinice plicních nemocí a TBC v Olomouci
J. Kufa, P. Jakubec, M. Žurková, E. Kriegová, O. Janča, Z. Kovaříková, L. Fila, J. Havlín, R. Lischke
S t u d . P n e u m o l . P h t h i s e o l . , 8 1 , 2 0 2 1 , č . 6 , s . 2 2 8 – 2 3 6

3. místo:

Zamyšlení nad některými statistikami pandemie SARS-CoV-2: středoevropská perspektiva
L. Fila, D. Rakita, M. Marel
S t u d . P n e u m o l . P h t h i s e o l . , 8 1 , 2 0 2 1 , č . 2 , s . 8 8 – 9 1

 

Kategorie „jiných“ článků

1. místo

Ambulantní péče o nemocné s covid-19. Stručný poziční dokument ČPFS ČLS JEP (únor 2021)
O. Kudela, Z. Skácel, Z. Pekárek, V. Bártů, I. Čierná-Peterová – pracovní skupina ČPFS ČLS JEP
S t u d . P n e u m o l . P h t h i s e o l . , 8 1 , 2 0 2 1 , č . 1 , s . 1 0 – 1 2

2. místo

Definice progredujících fibrotizujících intersticiálních plicních procesů a přístup k nemocnému
M. Šterclová, M. Vašáková
S t u d . P n e u m o l . P h t h i s e o l . , 8 1 , 2 0 2 1 , č . 3 , s . 1 2 6 – 1 2 9

2. místo

Exogenní alergická alveolitida – doporučený postup pro diagnózu, léčbu a sledování
M. Šterclová
S t u d . P n e u m o l . P h t h i s e o l . , 8 1 , 2 0 2 1 , č . 2 , s . 7 0 – 7 7

3. místo

Plicní eozinofilní infiltráty
M. Doubková, D. Kindlová, M. Doubek
S t u d . P n e u m o l . P h t h i s e o l . , 8 1 , 2 0 2 1 , č . 1 , s . 3 1 – 4 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Soutěž o nejlepší časopisecké sdělení publikované v časopisech s impact faktorem v roce 2021 autorů mladších 35 leta a o nejlepší monografii vydanou v roce 2021

1. místo:

Heterogeneity of post-COVID impairment: interim analysis of a prospective study from Czechia.
Skala M, Svoboda M, Kopecky M, Kocova E, Hyrsl M, Homolac M, Chrobok V, Bostik P, Fajfr M, Prasil P, Plisek S, Sleha R, Koblizek V.
Virol J. 2021 Apr 12;18(1):73. IF 5.913

2. místo:

Laboratory Parameters are Possible Prognostic Markers in Patients with Advanced-stage NSCLC Treated with Bevacizumab plus Chemotherapy.
Svaton M, Blazek J, Krakorova G, Buresova M, Teufelova Z, Vodicka J, Hurdalkova K, Barinova M, Pesek M.
J Cancer. 2021 Jul 30;12(19):5753-5759. IF 4.207

3. místo:

Prognostic Role for CYFRA 21-1 in Patients With Advanced-stage NSCLC Treated With Bevacizumab Plus Chemotherapy
Svaton M, Blazek J, Krakorova G, Pesek M, Buresova M, Teufelova Z, Vodicka J, Hurdalkova K, Barinova M, Topolcan O.
Anticancer Res. 2021 Apr;41(4):2053-2058. IF 2.480

 

Soutěž o nejlepší časopisecké sdělení publikované v časopisech s impact faktorem v roce 2021 autorů starších 35 let.

1. místo:

Terl M, Jesenak M. J
Managing T2-high severe asthma in HIV-infected patients.
J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 Feb;9(2):1041-1043. IF 14.290

2. místo:

Martina Doubkova , Eva Kriegova, Simona Littnerova, Petra Schneiderova, Martina Sterclova, Vladimir Bartos, Martina Plackova, Monika Zurkova, Radka Bittenglova, Vladimira Lostaková, Lenka Siskova, Pavlina Lisa, Hana Suldova, Michael Doubek, Jana Psikalova, Tomas Snizek, Pavlina Musilova and Martina Vasakova
DSP rs2076295 variants influence nintedanib and pirfenidone outcomes in idiopathic pulmonary fibrosis: a pilot study
Ther Adv Respir Dis 2021, Vol. 15: 1–16; IF 4.031

3. místo:

Kishore Amit; Petřek Martin
Roles of Macrophage Polarization and Macrophage-Derived miRNAs in Pulmonary Fibrosis
Front. Immunol., 13 August 2021 Sec. Mucosal Immunity https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.678457. IF 7.561

 

Soutěž o nejlepší monografii publikovanou v roce 2021.

1. místo

Miloš Pešek a kol.
ESSENTIAL PULMONOLOGY
Maxdorf, Praha 2021, 394 s, ISBN 978-80-7345-708-2

 

 

 

     Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP 

Přejít na: