Povinné a Kontrolní hlášení tuberkulózy a jiných mykobakterióz nově pouze elektronicky

20. 12. 2022

V prosinci 2022 byly dokončeny úpravy Registru tuberkulózy a jiných mykobakterióz (RTB), které umožňují podávat povinná i kontrolní hlášení tuberkulózy a jiných mykobakterióz elektronicky již na úrovni lékaře, který zahájil antituberkulotickou léčbu, resp. dispenzarizujícího lékaře. Hlášení se nově podávají cestou tzv. předběžného hlášení (též elektronicky) do 48 hodin od rozhodnutí o zahájení antituberkulotické léčby, a to bez ohledu na stav diagnostického procesu (bez čekání na výsledky mikrobiologických vyšetření). 

Povinné hlášení se generuje z již vloženého předběžného hlášení (není nutné stejné údaje zadávat dvakrát). Podrobnosti jsou uvedeny v mimořádném dodatku k metodice hlášení, který byl zveřejněn ve Věstníku MZ ČR (dostupné na: www.mzcr.cz/vestniky), částka 7/2022.

Aby bylo možné podávat předběžná, povinná a kontrolní hlášení elektronicky, je nezbytné, aby lékaři, kteří dosud podávali hlášení v papírové podobě, bezodkladně požádali o přidělení role “Lékař” v elektronické verzi RTB. Postup žádosti je následující:

Žádost o přístup do RTB s rolí “Lékař” podává pro uživatele tzv. „Žadatel“ (uživatel s přístupem do Jednotné správy uživatelů - JSU) za příslušné zdravotnické zařízení (subjekt poskytovatele zdravotních služeb).

Každý poskytovatel zdravotních služeb má legislativní povinnost registrace do Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Registrací do NZIS získá poskytovatel zdravotních služeb přístup mimo jiné i do aplikace JSU s rolí “Žadatel” za daný subjekt.

Uživatel, který požaduje přístup do RTB, se musí obrátit na “Žadatele” za dané zdravotnické pracoviště (obvykle pracovník personálního oddělení, IT oddělení nebo statutární zástupce subjektu).

V případě potřeby je možné kontaktovat pracoviště technického helpdesku ÚZIS, tel. 222 269 999 nebo helpdesk.registry@uzis.cz, kde pomohou s vyhledáním „Žadatele” za dané pracoviště, případně s dalšími problémy se zavedením uživatele do RTB.

Rovněž je možné se obrátit na místně příslušné krajské hygienické stanice, které byly o úpravách informovány.

Papírové formuláře povinných a kontrolních hlášení budou nadále používány již pouze ve výjimečných případech.


MUDr. Jiří Wallenfels
Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou, Fakultní nemocnice Bulovka
Budínova 67/2, Praha 8
e-mail: jiri.wallenfels@bulovka.cz

MUDr. Pavel Slezák
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4, Praha 22

Ing. Irena Luňáčková
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého náměstí 4, Praha 2

 

 

 

     Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP 

Přejít na: