Předatestační kurz a atestace - jaro 2023

18. 12. 2022

Předatestační kurz oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE se uskuteční ve dnech 23. ledna 2023 - 3. února 2023 na Klinice nemocí plicních a TBC LF MU a Fakultní nemocnice Brno. 

Praktická i teoretická část atestační zkoušky se uskuteční ve dnech 29. - 31. května 2023 na Klinice nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno (praktická část se bude konat 29. 5. 2023 a teoretická část ve dnech 30.-31. 5. 2023.).
Garant atestací: Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

  • Upozorňujeme lékaře, že Ministerstvo zdravotnictví ČR Věstníkem 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást vzdělávacích programů SV kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ (pro VP 2005 platí kurz „Základy zdravotnické legislativy“). Toto musí respektovat i uchazeči, kteří tyto kurzy neměli ve vzdělávacím programu uvedeny jako povinné. Bez doložení příslušného potvrzení o absolvování uvedených kurzů nebude uchazečům výkon atestační zkoušky umožněn.
  • Zájemci o kurz se budou hlásit na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

 

Odkaz na kurz a přihlášení do kurzu: 

is.muni.cz/obchod/baleni/284550 

www.med.muni.cz/uchazeci/specializacni-vzdelavani/kurzy

 

Shrnutí a info o předatestačním kurzu - jaro 2023 (pdf)

Program kurzu (pdf)

(Předběžný) seznam přednášejících (xlsx)

 

 

 

 

     Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP 

Přejít na: