Doporučený postup pro provedení a interpretaci spirometrie v předškolním věku

23. 01. 2023

Vznikl doporučený postup pro provedení a interpretaci spirometrie v předškolním věku. Vydaly ho společně Česká pneumologická a ftizeologická společnost a Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP. 

Jeho autorem je MUDr. Václav Koucký, Ph.D., z Pediatrické kliniky 2. Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol a z Olivovy dětské léčebny Říčany. Doporučeným postupem se zabývalo i šest odborných oponentů. 

Ačkoliv klinický význam spirometrie v předškolním věku není literárně plně doložen, je doporučováno ji provádět od 3 let věku. Hlavními indikacemi spirometrie jsou diagnostika a monitorace onemocnění dýchacích cest. Význam může mít i u nemocí plicního parenchymu či pro posouzení vlivu mimoplicních onemocnění na dýchací trakt.

Celý Doporučený postup pro provedení a interpretaci spirometrie v předškolním věku ke stažení zde ve formátu .pdf.

 

 

 

 

 

Přejít na: