Aktualizace doporučeného postupu léčby tuberkulózy dospělých 2023

05. 06. 2023

V červnu 2023 byla vydána Aktualizace doporučeného postupu léčby tuberkulózy dospělých 2023.

Jejími autory jsou prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., prof. MUDr. Martina Koziar-Vašáková, MUDr. Ivana Hricíková a prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc.

Léčba tuberkulózy (TB) musí být kontrolovaná režimem DOT ( directly-observed treatment). V iniciální fázi léčby nebo i po celou dobu léčby TB lze nařídit izolaci nemocného za hospitalizace, a to na základě rozhodnutí pneumologa. Ambulantní léčba může být povolena u nekomplikovaných případů, kde není zdravotní indikace a nemocný je schopen spolupráce při izolaci a léčbě a nehrozí nákaza epidemiologicky zranitelných jedinců ( děti, imunokompromitovaní jedinci ve společné domácnosti). V případě ambulantní léčby lze DOT provádět buď přímou kontrolou, případně telefonickým či videohovorem s pacientem.

Základem správné léčby je časná diagnostika a použití rychlých molekulárně genetických testů s testování rezistence minimálně na rifampicin.

Celý doporučený postup ke stažení zde ve formátu docx.

 

 

 

Přejít na: