Český občanský spolek proti plicním nemocem - aktivity leden-květen 2023

31. 05. 2023

Pacientská organizace Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) navazuje na činnost Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci, od jehož založení uplyne v r. 2020 již dvacet let. Jeho členy jsou jak pacienti s plicními nemocemi, tak odborníci – plicní lékaři i další občané se zájmem o tuto problematiku, např. rodinní příslušníci pacientů.

Hlavním cílem je především zlepšení obecných znalostí o plicních nemocech, prohloubení vzájemné informovanosti a usnadnění spolupráce mezi laiky-pacienty a odborníky-lékaři.

ČOPN se ve své činnosti věnuje všem základním plicním nemocem a jeho členy jsou i významní odborníci, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají na nejvyšší úrovni. Činnost ČOPN je po odborné stránce garantována Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP. V oblasti edukace veřejnosti a vzájemné spolupráce však nadále nacházíme velký potenciál pro zlepšení současného stavu.

S aktivitami ČOPN v období leden-květen 2023 se lze podrobněji seznámit zde ve formátu.pdf

Web ČOPN: 

 

 

 

     Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: