Záznam odborného programu XXVIII. setkání pneumologů a XII. setkání pneumologů a pneumochirurgů

07. 06. 2023

Záznam z odborného programu XXVIII. setkání pneumologů a XII. setkání pneumologů a pneumochirurgů, které se uskutečnilo  ve čtvrtek 1. června 2023 v Emauzském klášteře v Praze. 

 

Přejít na: