Postgraduální kurz pro mladé pneumology MÝTY A LEGENDY IPP

26. 06. 2023

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP z.s., Sekce pro intersticiální plicní procesy
zve na
postgraduální kurz pro mladé pneumology
MÝTY A LEGENDY IPP
7. listopadu 2023
Grandium Hotel Prague, Politických vězňů 12, Praha 1

Kurz bude zaměřený především na mladé lékaře (do 35 let) se zájmem o problematiku intersticiálních plicních
procesů – jak z Center pro diagnostiku a léčbu, tak z jiných pracovišť. Cílem je, aby kurz byl co nejvíce praktický,
s využitím kazuistik a společné diskuze.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK číslo 16 a bude ohodnocena 6 kredity.

Odborný garant: doc. MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.,
Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 

Program akce zde ke stažení zde ve formátu .pdf

Organizační zajištění: AMEPRA, s.r.o., Španělská 1073/10, Praha 2, hadravova@amepra.cz, tel: +420 776 622 709

 

 

   Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: