Sdílení kódů výkonů se všeobecnými lékaři

20. 07. 2023

Výbor Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP jednomyslně schválil žádost České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP o sdílení kódů výkonů

- 01147 - Stanovení srdečního troponinu T v ordinaci

- 01148 - Stanovení pro BNP v ordinaci pro pneumologická pracoviště

Informace zde ke stažení ve formátu .pdf

 

 

 

 

  Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: