Česká stopa na Kongresu Evropské respirační společnosti

04. 10. 2023

Ve dnech 9. až 13. září 2023 se uskutečnil Kongres Evropské respirační společnosti (European Respiratory Society - ERS) v Miláně. Česká pneumologie byla aktivní napříč regiony, klinikami a pracovišti.

Z aktivních účastníků můžeme zmínit přednášky a posterové prezentace profesorky Martiny Koziar Vašákové, doc. Vladimíra Koblížka, doc. Kristiána Brata a dalších.

Česká pneumologie tak prokázala své kvality v evropské i světové konkurenci. Na posledním jednání výboru ČPFS byla také podpořena myšlenka kandidatury Prahy na pořádání kongresu ERS.

Za výbor ČPFS

Milan Sova

 

Aktivní účasti členů ČPFS na ERS International Congress 2023

Předsedání sekcím:

M. Koziar Vašáková
Comprehensive management in pulmonary fibrosis
Session Type: Poster session
Date: Monday, 11-09-2023, 16:00 - 17:30 CEST

K. Brat
Pulmonary function monitoring
Session Type: Poster session
Date: Monday, 11-09-2023, 16:00 - 17:30 CEST


Přednášky:

M. Koziar Vašáková
„Hypersensitivity pneumonitis: multiple exposures and one disease“
Session Type: Symposium
Date: Tuesday, 12-09-2023, 11:00 - 11:15 CEST
Part of session: Occupational and environmental determinants of common respiratory diseases

M. Koziar Vašáková
„New developments in HP diagnosis and therapeutic management“
Session Type: State of the art session
Date: Tuesday, 12-09-2023, 14:15 - 14:30 CEST
Part of session: Interstitial lung diseases


Postery:

„Analysis of ECG parameters associated with worse prognosis in patients with COPD“
Session Type: Poster session
Speaker: Martina Kulirova (Czech Republic)
Date: Sunday, 10-09-2023, 12:30 - 14:00 CEST
Part of session: Comorbidities in chronic obstructive pulmonary disease

„Ballistocardiographic pad for detection of heart rate in respiratory diseases“
Session Type: Poster session
Speaker: Vratislav Sedlák (Czech Republic)
Date: Monday, 11-09-2023, 12:30 - 14:00 CEST
Part of session: Digital health innovations in respiratory healthcare

„Phenotypes and cluster analysis as predictors of survival in a real-life COPD cohort (RETRO-POPE Study)“
Session Type: Poster session
Speaker: Vladimir Koblizek (Czech Republic)
Date: Sunday, 10-09-2023, 08:00 - 09:30 CEST
Part of session: Biomarkers in chronic obstructive pulmonary disease

„Patient experience with fully remote inspiratory muscle training device“
Session Type: Poster session
Speaker: Martin Dvořáček (Czech Republic)
Date: Monday, 11-09-2023, 16:00 - 17:30 CEST
Part of session: Update on respiratory physiotherapy in different perspectives of the field

„Gender transition from female to male as a risk factor for sleep-disordered breathing“
Session Type: Poster session
Speaker: Samuel Genzor (Czech Republic)
Date: Monday, 11-09-2023, 16:00 - 17:30 CEST
Part of session: From basic to translational sleep breathing disorders

„Survival of idiopathic pulmonary fibrosis patients treated with antifibrotics versus lung transplantation“
Session Type: Poster session
Speaker: Martina Šterclová (Czech Republic)
Date: Tuesday, 12-09-2023, 12:30 - 14:00 CEST
Part of session: Lung transplantation

„Effects of a respiratory physiotherapy program on extraesophageal reflux disease symptoms“
Session Type: Poster session
Speaker: Pavla Horova (Czech Republic)
Date: Sunday, 10-09-2023, 12:30 - 14:00 CEST
Part of session: Rehabilitation of chronic respiratory diseases

„Endoscopic measurement of parenchymal near infrared radiation transmittance correlates with HRCT derived lung tissue density in lung fibrosis patients“
Session Type: Poster session
Speaker: Jiří Votruba (Czech Republic)
Date: Tuesday, 12-09-2023, 08:00 - 09:30 CEST
Part of session: Ongoing imaging-related clinical studies in chronic obstructive pulmonary disease, asthma, interstitial lung disease and other pulmonary diseases

„Effects of salbutamol and its combination with aminophylline on human stem cell-derived cardiomyocytes´ function“
Session Type: Poster session
Speaker: Kristian Brat (Czech Republic)
Date: Sunday, 10-09-2023, 08:00 - 09:30 CEST
Part of session: From bench to bedside: translational studies in airway diseases

„Prognostic value of the GOLD 2023 classification system“
Session Type: Poster session
Speaker: Kristian Brat (Czech Republic)
Date: Tuesday, 12-09-2023, 08:00 - 09:30 CEST
Part of session: Clinical aspects in chronic obstructive pulmonary disease

„Endobronchial cryobiopsy shortens the time to cancer diagnosis“
Session Type: Poster session
Speaker: Kristian Brat (Czech Republic)
Date: Sunday, 10-09-2023, 08:00 - 09:30 CEST
Part of session: Interventional bronchoscopy: advances in probes, needles and more


Hodnocení abstrakt:

M. Koziar Vašáková

V. Koblížek  

K. Brat

 

Více o kongresu zde

Archiv newsletterů ERS zde

 

ERS Congress 2023

 

 

  Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: