32. kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie - 8. 12. 2023

06. 10. 2023

32. kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie se budou letos konat v novém formátu a stávají se součástí programu (druhého ročníku) Mezioborového kongresu  diagnostiky a intervence dýchacích cest (DIDC).

Tam budou zařazeny v pátek 8. prosince 2023 jako dopolední blok.

Rádi bychom Vás touto cestou vyzvali k aktivní účasti a k přihláškám se svými sděleními.

Přijměte, prosím, také pozvání na celý kongres DIDC, jehož program naleznete na: www.kongresdidc.cz/program/


Pokud se rozhodnete přihlásit na Kazuistická sdělení, učiňte tak, prosím, na tomto odkazu: www.kongresdidc.cz/aktivni-ucast/ do 31. října 2023.

Délka jednotlivých sdělení je předpokládána 10 minut + 5 minut diskuze.

Informace o místě konání a další podrobnosti lze nalézt tamtéž.

 

Za organizační výbor

Doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.
přednosta I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF UK

 

 

 

  Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: