Aktualizace Doporučení pro indikaci a provádění DDOT

05. 10. 2023

V září 2023 byl aktualizován Doporučený postup pro indikaci a provádění dlouhodobé domácí oxygenoterapie (DDOT). V dokumentu bylo upřesněno znění kontraindikací DDOT - konkrétně zmínka o kouření. 

Užívání elektronických nikotinových přípravků ("vaping") na rozdíl od kouření hořících tabákových i netabákových substancí nepovažujeme za prohibitivní pro indikaci DDOT.

Celý text aktualizovaného doporučeného postupu je ke stažení zde ve formátu .pdf

 

doc. MUDr. Kristián Brat, Ph.D.
zástupce přednosty pro vědu a výzkum
Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno
 
Přejít na: