Nová doporučení k provádění spirometrie a Interpretace plicních funkcí

31. 10. 2023

Vznikly dva nové poziční dokumenty ČPFS ČLS JEP. 

Nová doporučení k provádění spirometrie dle aktualizace standardizace ERS/ATS 2019 - ke stažení zde

Interpretace plicních funkcí standard ERS/ATS 2021 - ke stažení zde


Vážení a milí kolegové,

dovoluji si Vám, s lehkým zpožděním, předložit přeložené a zkrácené dokumenty ERS/ATS k technickým podmínkám a interpretaci měření plicních funkcí, které byly publikovány v posledních 4 letech. Pro ty, kteří si chtějí dokumenty přečíst v plném rozsahu a originální publikaci jsou oba dostupné na channel.ersnet.org/channel-25-guidelines

Nabízejí nový úhel pohledu na výsledky funkčního vyšetření plic, na které jsme dosud v reálné praxi nebyli běžně zvyklí.

Jsme přesvědčeni, že nastala doba, abychom se posunuli směrem k větší přesnosti (chcete-li personalizaci) hodnocení plicních funkcí od dříve používaných % náležitých hodnot k tzv. z-skóre. Je nutné, abychom se postupně naučili vidět výhody posuzování bronchodilatačních testů (BDT) dle nových doporučení atd.

Sekce funkčního vyšetření (optikou mnohaleté zkušenosti svých členů zodpovědných za tyto dokumenty) je zatím spíše skeptická k paušálnímu zavádění GLI norem. Mají svoje výhody avšak i řadu limitací. Některé světové autority GLI prosazují, nicméně v řadě národních doporučení (zcela recentních) se nezřídka GLI normy vůbec nepoužívají (Skandinávi, Belgie) či jsou používány v kombinaci s dalšími referenčními hodnotami (například v Německu).  

V obou dokumentech záměrně neuvádíme vysvětlivky zkratek notoricky známých.

Pro pojem „pattern“ volím slovo "obraz", který jsem zvyklí používat častěji než přesný překlad “vzor“. 

Seznamte se, prosím, s těmito českými zkráceninami ERS dokumentů. Můžeme a budeme o nich jistě hodně diskutovat na některé z dalších konferencí v následujících měsících. Sekce funkčního vyšetření plic následně oba dokumenty zohlední při aktualizaci našich národních doporučeních.

Ostrava 14. 9. 2023

Za sekci PFD a FD Jana Kociánová

 

Vážené kolegyně, kolegové, 

upřímné a velké díky aktivním členům Sekce funkčního vyšetřování plic a patofyziologie dýchání, kteří nám nabízí možnost se ve zrychleném modu dostat k aktuálními stanovisku Evropské respirační společnosti k interpretaci vyšetření plicních funkcí. 

Jedná se o unikátní příležitost jak pochopit něco více, než zjednodušený pohled, který na funkční vyšetření plic nabízí některé mezinárodní dokumenty jako je GOLD či GINA. 

Oba dva přiložené dokumenty jsou vlastně jakýmsi stručným výtahem pro ty, kteří to s vyšetřením plicních funkcí myslí váženě. Je to možnost pro každého, kdo nečetl dlouhé originální anglické dokumenty, seznámit se s hlavními zásadami moderního pohledu na výsledky, které nám přináší funkční testy. Po přečtení obou dokumentů a po jejich pochopení budeme všichni blíže personalizovanému přístupu k nemocným.

Pro úplnost, v těchto dokumentech se neřeší to, co je a co není optimální norma pro současnou dospělou populaci (GLI, ECCS a NHANES či řada dalších). Optimální norma nebyla dosud přijata ani v rámci EU. Není jednota mezi EU, USA, Austrálií/NZ a Kanadou. 

Normy (v podobě rovnic) dokonce nejsou stejné ani v rámci jednotlivých zemí, dokonce ani v rámci jedné nemocnice.

Asi nás nikoho nepřekvapí, že stejné normy nejsou ani v rámci jedné laboratoře, kdy se různé normy používají pro různé typy funkčních testů. 

To vše - stanovení jedněch norem pro ČR je další velká (budoucí) výzva pro aktivní členy Funkční sekce - uvidíme co nám jejich pečlivé diskutování tohoto problému v příštích letech nabídne. 

Mějte se hezky a prosím projděte si oba dokumenty (jsou napsané srozumitelně a nezaberou moc času). 

Vladimír Koblížek
vědecký sekretář ČPFS  

Přejít na: