Publikační soutěže ČPFS za rok 2022 znají vítěze

15. 11. 2023

Soutěž o nejlepší publikace členů ČPFS za rok 2022 i Soutěž o nejlepší původní (originální) a o nejlepší přehledový (či “jiný“) článek, publikovaný v časopisu Studia Pneumologica et Phthiseologica v roce 2022, již znají jména oceněných. 


CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM NAD 35 LET V ROCE 2022: 

A Sensor Network UtilizingConsumerWearablesforTelerehabilitationof Post-acute COVID-19 Patients

Miroslav Bures, Katerina Neumannova, Pavel Blazek, Matej Klima, Hynek Schvach, Jiri Nema, Michal Kopecky, Jan Dygryn, Vladimir Koblizek

IEEE Internet ofThings Journal. IF 10,6

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM NAD 35 LET V ROCE 2022: 

Comorbidity  burden and survival in patiens with idiopathic pulmonary fibrosis: the EMPIRE registry study

Dragana M. Jovanovic, Martina Šterclová, Nesrin Mogulkoc, Katarzyna Lewandowska, Veronika Müller, Marta Hájková, Michael Studnicka, Jasna Tekavec‑Trkanjec, Simona Littnerová and Martina Vašáková on behalfofthe EMPIRE registry investigators

Respiratory Research, IF 5,8

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM NAD 35 LET V ROCE 2022: 

Self-Reported Overall Adherence and Correct Inhalation Technique Discordance in Chronic Obstructive Pulmonary Disease  Population

Tereza Hendrychova, Michal Svoboda, Josef Maly, Jiri Vlcek, Eva Zimcikova, Tomas Dvorak, Jaromir Zatloukal, Eva Volakova, Marek Plutinsky, Kristian Brat, Patrice Popelkova, Michal Kopecky, Barbora Novotna, Vladimir Koblizek

Frontiers in Pharmacology, IF  5,6

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM NAD 35 LET V ROCE 2022: 

Vaccination Against SARS-CoV-2 in Lung Transplant Recipients: Immunogenicity, Efficacy and Safety

Monika Svorcova, Rene Novysedlak, Robert Lischke, Jiri Vachtenheim, Zuzana Strizova

Frontiers in Immunology. IF 7.3

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM POD 35 LET V ROCE 2022: 

Aminophylline Induces Two Types of Arrhythmic Events in Human Pluripotent Stem Cell–Derived Cardiomyocytes

Simon Klimovic, Martin Scurek, Martin Pesl, Deborah Beckerova, Sarka Jelinkova, Tomas Urban, Daniil Kabanov, Zdenek Starek, Marketa Bebarova, Jan Pribyl, Vladimir Rotrekl, Kristian Brat

Frontiers in Pharmacology, IF 5,6

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM POD 35 LET V ROCE 2022: 

Allergic bronchopulmonary candidiasis: A review of the literature and a case report.

Martin Scurek, Eva Pokojova, Martina Doubkova, Kristian Brat.

BMC PulmonaryMedicine. IF 3,1

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM POD 35 LET V ROCE 2022: 

Risk of Severe COVID-19 in Non-Adherent OSA Patients

Samuel Genzor , Jan Prasko, Jan Mizera, Petr Jakubec, Milan Sova, Jakub Vanek, Nikoleta Šurinová, Katerina Langova

Patient Preference and Adherence. IF 2,2

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2022

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy

Martina Šterclová a kolektiv.

Maxdorf, Praha 2022, 146 s, ISBN  978-80-7345-741-9

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2022

Projekt „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“ – jaké jsou průběžné výsledky?

K. Brat, J. Kouřil, K. Hejduk, N. Král, J. Skřičková, S. Kos, I. Čierná Peterová, O. Ngo, L. Mandelová, O. Májek, V. Koblížek

S t u d . P n e u m o l . P h t h i s e o l . , 8 2 , 2 0 2 2 , č . 2 , s . 4 1 – 4 8


CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2022

Covidové pneumonie v 1. a 4. vlně pandemie u nemocných přijatých na Pneumologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol

M. Marel, L. Fila, L. Valentová Bartáková, D. Rakita, L. F. Casas Mendez, D. Trnková, A. Zajacová

S t u d . P n e u m o l . P h t h i s e o l . , 8 2 , 2 0 2 2 , č . 3 , s . 9 2 – 1 0 0

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2022

Infekce SARS-CoV-2 a kožní projevy. Naše zkušenosti z post-covid ambulance

M. Salavec

S t u d . P n e u m o l . P h t h i s e o l . , 8 2 , 2 0 2 2 , č . 2 , s . 6 4 – 7 1

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2022

Pohledy pneumocytologa 3: Bronchoskopická diagnostika lymfatických uzlin plicních hilů a mediastina

V. Šnorek, H. Šuldová, M. Skříšovská

S t u d . P n e u m o l . P h t h i s e o l . , 8 2 , 2 0 2 2 , č . 1 , s . 1 6 – 2 3

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2022

Doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu. Část I. Odesílání pacientů do center

M. Teřl, V. Sedlák a I. Krčmová

S t u d . P n e u m o l . P h t h i s e o l . , 8 2 , 2 0 2 2 , č . 4 , s . 1 2 2 – 1 2 7

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2022

Stanovení prognózy pacienta s CHOPN – význam pro klinickou praxi a jak na to

K. Brat, V. Koblížek

S t u d . P n e u m o l . P h t h i s e o l . , 8 2 , 2 0 2 2 , č . 2 , s . 5 5 – 6 3


CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2022

Doporučený postup pro domácí neinvazivní ventilaci

J. Lněnička, S. Dostálová, T. Doušová, O. Jež, D. Kemlink, M. Kopecký, O. Kudela, V. Novák, V. Sedlák, M. Sova, K. Šonka, P. Turčáni, M. Vránová, J. Vyskočilová

S t u d . P n e u m o l . P h t h i s e o l . , 8 2 , 2 0 2 2 , č . 5 , s . 1 6 8 – 1 8 4

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII „JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2022

Úloha multidisciplinárního týmu v diagnostice a managementu intersticiálních plicních procesů – návrh doporučeného postupu

L. Lacina, M. Šterclová, M. Koziar Vašáková

S t u d . P n e u m o l . P h t h i s e o l . , 8 2 , 2 0 2 2 , č . 5 , s . 1 6 3 – 1 6 5

 

 

  Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: