Nové pozični dokumenty - TBC a transplantace plic

11. 12. 2023

Dva nové poziční dokumanty vydala v prosinci 2023 ČPFS ČLS JEP:

Léčba plicních netuberkulózních mykobakterióz

Transplantace plic: kritéria pro referování k předtransplantačnímu vyšetření

 


Léčba plicních netuberkulózních mykobakterióz

Libor Fila, Petr Jakubec

Východisko. Netuberkulózní mykobakteriózy (NTM) představují v našich podmínkách vzácná onemocnění. V letech 2018-2022 bylo hlášeno 77-128 případů ročně, nejčastěji šlo o komplex M. avium (41-88 případů ročně), M. kansasii (8-16 případů ročně) a M. xenopi (6-19 případů ročně). Plicní formy NTM (NTM-PD; ICD-10: A31.0; ORPHA: 411703) byly hlášeny u 60-88 případů ročně (0,57-0,83 případů/100.000 obyvatel). U nemocných cystickou fibrózou je nejčastěji zachycován komplex M. avium a M. abscessus. Nejčastěji postiženým orgánem jsou plíce v tomto případě hovoříme o netuberkulózní mykobakterióze plic (non-tuberculous mycobacteriosis – pulmonary disease, NTM-PD).

Rizikové faktory rozvoje NTM-PD zahrnují vyšší věk, imunokompromitovaný terén, chronické plicní nemoci (bronchiektázie, stavy po prodělané plicní tuberkulóze, intersticiální plicní nemoci, chronická obstrukční plicní nemoc), gastroezofageální reflux a deformity hrudní stěny.

Více zde ve formátu ,docx

Transplantace plic: kritéria pro referování k předtransplantačnímu vyšetření

Libor Fila, Martina Šterclová

Východisko. Transplantace plic (LuTx) je plně etablovanou metodou léčby pokročilých plicních onemocnění parenchymového nebo vaskulárního původu. K LuTx jsou indikováni nemocní s vyčerpanými možnostmi konzervativní léčby, při předpokladu zvládnutí tohoto náročného výkonu a profitu z něj. V Česku jsou LuTx realizovány Národním programem transplantace plic pro ČR a SR při FN Motol v Praze. Aktuálně je každoročně provedeno více než 50 výkonů s výsledky srovnatelnými s vyspělými zahraničními centry. Předpokladem úspěšného fungování programu LuTx je správné načasování referování nemocných k předtransplantačnímu vyšetření. Včasné referování má i ten význam, že nemocnému umožní řešit potenciální rizikové faktory, které by při urgentním referování mohly představovat překážku pro zařazení na čekací listinu LuTx.

Z obecného hlediska je o LuTx třeba uvažovat u nemocných s vysokým (>50 %) rizikem úmrtí na plicní onemocnění během dvou let, pokud nebude LuTx provedena, a současně s předpokladem vysoké (>80 %) pravděpodobnosti pětiletého přežití při dobré funkci štěpu. Zvláštní problematiku představují pediatričtí pacienti, akutní transplantace, retransplantace, multiorgánové transplantace a indikace k bridgeování k LuTx.

Více zde ve formátu ,docx

 

 

 

  Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: