Hospitalizace pacientů s tuberkulózou za splnění určitých podmínek již není v České republice povinná

18. 01. 2024

Postup ohledně hospitalizace pacientů s tuberkulózou se s počátkem roku 2024 změnil. 

Dne 1. 1. 2024 vstoupila v účinnost vyhláška č. 334/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb. Novela vyhlášky přináší mj. zásadní změnu v požadavku na hospitalizaci pacientů s tuberkulózou.

Nově je na seznamu infekčních onemocnění, při nichž se nařizuje izolace na lůžkových odděleních nemocnic nebo léčebných ústavů, a nemocí, jejichž léčení je povinné, uvedena „Plicní forma tuberkulózy, bakteriologicky ověřená v situaci, kdy není možná kontrolovaná léčba a izolace mimo zdravotnické zařízení lůžkové péče. O nařízení izolace rozhoduje plicní lékař zdravotnického zařízení lůžkové péče.

Tato formulace nahradila původní „Tuberkulóza“.

 

MUDr. Jiří Wallenfels
Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou
FN Bulovka
jiri.wallenfels@bulovka.cz

Přejít na: