Sdělení MZ ČR: Prioritní skupiny k očkování proti černém kašli

31. 05. 2024


Urgentni informace z Miniusterstva zdravotnictví ČR týkající se černého kašle:

Z důvodu rapidně zvýšeného zájmu o doporučené, ze zdravotního pojištění nehrazeného
očkování dospělých proti černému kašli ve srovnání s předchozími roky (2023 – 24 tis.
dávek, 2024* – 115 tis. dávek) a výrobními kapacitami a s tím souvisejícími zásoby
očkovacích látek proti černému kašli pro očkování dospělých je vhodné nastavit systém
prioritních skupin pro očkování dospělých. Prioritizace očkování umožní organizaci
termínů očkování a zajištění očkovacích látek proti černému kašli k očkování dospělých na
základě hodnocení dopadu na veřejné zdraví a míry rizika pro jednotlivé skupiny osob,
a to dle níže uvedeného klíče, tak aby primárně byla zajištěna ochrana nejvíce
zranitelných skupin, tj. skupin osob ve významně vyšším riziku závažnějšího průběhu
nebo přenosu na zranitelné osoby.
1. Těhotné ženy od 27. týdne těhotenství, k zajištění ochrany ženy
a novorozence/kojence, který nemůže být očkován a jenž je nejvíce ohrožen
v případě nákazy.
2. Osoby pečující o dosud neočkované kojence, včetně rodinných příslušníků ve
společné domácnosti, pracovníků porodnických, neonatologických oddělení nebo
zařízení sociální péče pro děti.
3. Pracovníci urgentních příjmů, praktičtí lékaři pro děti a dospělé (včetně
nelékařského zdravotního personálu), pracovníci infekčních, pneumologických,
onkologických a ORL oddělení.
4. Osoby jakéhokoli věku se základními onemocněními, jako jsou astma, chronická
obstrukční plicní nemoc (CHOPN), diabetes mellitus, osoby s poruchou imunity
(primárním či sekundárním imunodeficitem), u nichž nákaza černým kašlem, může
způsobit závažného zhoršení zdravotního stavu, komplikace a osoby starší 65 let
věku.
5. Osoby bez rizikových stavů a faktorů nespadající do přechozích skupin.
Výše uvedené rozdělení prioritních skupin pro očkování dospělých proti černému kašli
bylo doporučeno dotčenými odbornými společnosti.
Zároveň dodáváme, že Ministerstvo zdravotnictví v reflexi na významný nárůst poptávky
o očkování dospělých proti černému kašli zajistilo v letošním roce ve spolupráci
s výrobcem očkovacích látek a distributory celkem 4 mimořádné dodávky ze zahraničí
v počtu 150 tisíc dávek. Tyto dodávky byly určeny právě primárně k saturaci zvýšeného
zájmu o očkování dospělých. Poslední mimořádná dodávka v počtu 50 tisíc dávek, byla
naskladněna v minulém týdnu.
Nadto uvádíme, že zcela zásadní prioritou je vysoká proočkovanost dětí, a to jak v rámci
základního očkování, tak i přeočkování, kde zdůrazňujeme potřebu doočkovat neúplně
očkované děti. Předmětná prioritizace se nedotýká pravidelného očkování dětí.
Děkuji Vám za spolupráci a zůstávám s pozdravem

Matyáš Fošum
ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví a zástupce hlavního hygienika ČR

Praha 31. května 2024

Text sdělení MZ ČR ke stažení ve formátu .pdf zde

Přejít na: