Záznam z odborného programu setkání pneumologů a pneumochirurgů 2024

25. 06. 2024

Uskutečnilo se 6. června 2024 v Emauzském klášteře v Praze


Záznam z odborného programu XXIX. setkání pneumologů a XIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů 6. června 2024

 
Přejít na: