Předatestační kurz a atestace - podzim 2024

28. 06. 2024


Předatestační kurz oboru pneumologie a ftizeologie se koná v termínu od 23. září do 4. října 2024 na Klinice pneumologie a ftizeologie Fakultní nemocnice Plzeň (FN Bory, E. Beneše 13, Plzeň, pavilon č. 7, suterén, seminární místnost). 

Zahájení kurzu je 23. září 2024 v 7:55. Deadline pro přihlášení na kurz je 9. září 2024, přihlašování probíhá výhradně prostřednictvím webové aplikace ALF.
 
Atestační zkouška se koná v termínu 9.-10. prosince 2024 na Klinice pneumologie a ftizeologie Fakultní nemocnice Plzeň (FN Bory, E. Beneše 13, Plzeň, pavilon č. 7, suterén, seminární místnost). Praktická i teoretická část zkoušky se koná týž den. Praktická část začíná v 8:00, teoretická v 10:00 (časy se mohou posunout dle počtu přihlášených uchazečů).

Deadline pro přihlášení k atestační zkoušce je 10. října 2024, přihlašování je písemnou formou dle pokynů na: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň
 
Referentkou pro atestační zkoušku je Mgr. Iveta Mašková, tel. 377 593 436, e-mail: iveta.maskova@lfp.cuni.cz

 

 

  Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: