Sdělení výboru

24. 10. 2016

Sdělení výboru

Pneumologie a ftizeologie jako jeden ze samostatných specializačních oborů: Sdělení výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ze dne 19. 10. 2016, jako reakce na článek v posledním čísle časopisu České lékařské komory Tempus Medicorum č. 10/2016, který se věnuje postgraduálnímu vzdělávání.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

reagujeme na článek v posledním čísle časopisu České lékařské komory Tempus Medicorum č. 10/2016, který se věnuje postgraduálnímu vzdělávání. V tomto článku nazvaném: Tak jsme se snažili a dopadlo to jako vždy…“ je uveden seznam specializačních oborů, které si podrží svou samostatnost a budou mít vlastní postgraduální vzdělávání ukončené atestací.

Těchto oborů je v poslední verzi novely zákona o postgraduálním vzdělávání 95/2004 předkládáno  ke 3. čtení celkem 43.  V uvedeném článku časopisu Tempus medicorum mezi nimi chybí pneumologie a ftizeologie.

Vzhledem k tomu, že náš obor byl po mnoha peripetiích do specializačních oborů zařazen a je uveden v závazném sněmovním tisku zdravotního výboru poslanecké sněmovny: č 723/5 (jeho výňatek je přiložen), požádali jsme ČLK o nápravu a omluvu. Správný text s omluvou najdete na webových stránkách ČLK.

Jsme moc rádi, že se nám podařilo přesvědčit Ministerstvo zdravotnictví i Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o tom, že pneumologie patří mezi nejdůležitější obory v systému postgraduálního vzdělávání, a můžeme doufat, že bude celá novela zákona 95/2004 v současné verzi schválena.

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Předseda ČPFS

Příloha: Výňatek ze sněmovního tisku 723/5

Základní kmen specializačního vzdělávání lékařů

(1)     Základními kmeny jsou tyto kmeny:

a)              anesteziologický,

b)              dermatovenerologický,

c)              gynekologicko-porodnický,

d)              hygienicko-epidemiologický,

e)              chirurgický,

f)               interní,

g)              kardiochirurgický,

h)              maxilofaciálněchirurgický,

i)                neurochirurgický,

j)               neurologický,

k)              oftalmologický,

l)                ortopedický,

m)            otorinolaryngologický,

n)              patologický,

o)              pediatrický,

p)              psychiatrický,

q)              radiologický,

r)               urologický a

s)               všeobecné praktické lékařství.

(2)            Délka vzdělávání v základním kmeni je 30 měsíců.

 

 

Příloha č. 1 k zákonu č. 95/2004 Sb.

Specializační obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

1.                   LÉKAŘI

Specializační obor

Základní kmen

Označení odbornosti

Minimální délka vzdělávání           (v letech) včetně délky vzdělávání v základním kmeni

 1. 1. alergologie a klinická imunologie

interní nebo pediatrický

alergolog a klinický imunolog

4,5

 1. 2. anesteziologie a intenzivní medicína

anesteziologický

anesteziolog

4,5

 1. 3. cévní chirurgie

chirurgický

cévní chirurg

5

 1. 4. dětská a dorostová psychiatrie

psychiatrický nebo pediatrický

dětský a dorostový psychiatr

4,5

 1. 5. dětská chirurgie

chirurgický

dětský chirurg

5

 1. 6. dětská neurologie

neurologický nebo pediatrický

dětský neurolog

4,5

 1. 7. dermatovenerologie

dermatovenerologický

dermatovenerolog

4,5

 1. 8. endokrinologie a diabetologie

interní nebo pediatrický

endokrinolog a diabetolog

5

 1. 9. gastroenterologie

interní nebo chirurgický

gastroenterolog

5

 1. 10. geriatrie

interní nebo všeobecné praktické lékařství

geriatr

4

 1. 11. gynekologie a porodnictví

gynekologicko-porodnický

gynekolog a porodník

4,5

 1. 12. hematologie a transfuzní lékařství

interní nebo pediatrický

hematolog a transfuziolog

4,5

 1. 13. hygiena a epidemiologie

hygienicko-epidemiologický

hygienik a epidemiolog

4

 1. 14. chirurgie

chirurgický

chirurg

5

 1. 15. infekční lékařství

interní nebo pediatrický

infekcionista

4

 1. 16. kardiochirurgie

kardiochirurgický

kardiochirurg

6

 1. 17. kardiologie

interní

kardiolog

5

 1. 18. klinická biochemie

interní nebo pediatrický

klinický biochemik

4,5

 1. 19. klinická onkologie

interní

klinický onkolog

5

 1. 20. radiační onkologie

interní

radiační onkolog

5

 1. 21. lékařská genetika

interní nebo pediatrický nebo gynekologicko-porodnický

lékařský genetik

4

 1. 22. lékařská mikrobiologie

interní nebo pediatrický

lékařský mikrobiolog

4,5

 1. 23. maxilofaciální chirurgie

Maxilofaciálně-chirurgický

maxilofaciální chirurg

5

 1. 24. nefrologie

interní

nefrolog

5

 1. 25. neurochirurgie

neurochirurgický

neurochirurg

6

 1. 26. neurologie

neurologický

neurolog

4,5

 1. 27. nukleární medicína

interní nebo radiologický

lékař se specializovanou způsobilostí v nukleární medicíně

4

 1. 28. oftalmologie

oftalmologický

oftalmolog

4,5

 1. 29. ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

ortopedický

ortoped

5

 1. 30. otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

otorinolaryngologický

otorinolaryngolog

4,5

 1. 31. patologie

patologický

patolog

4,5

 1. 32. pediatrie

pediatrický

pediatr

4,5

 1. 33. plastická chirurgie

chirurgický

plastický chirurg

5

 1. 34. pneumologie a ftizeologie

interní

pneumolog

4

 1. 35 psychiatrie

psychiatrický

psychiatr

4,5

 1. 36. radiologie a zobrazovací metody

radiologický

radiolog

4,5

 1. 37. rehabilitační a fyzikální medicína

interní nebo chirurgický nebo pediatrický nebo ortopedický nebo neurologický

rehabilitační lékař

4

 1. 38. revmatologie

interní

revmatolog

5

 1. 39. soudní lékařství

patologický

soudní lékař

4,5

 1. 40. urgentní medicína

anesteziologický nebo chirurgický nebo interní nebo

všeobecné praktické lékařství

urgentní lékař

5

 1. 41. urologie

urologický

urolog

5

 1. 42. vnitřní lékařství

interní

internista

5

 1. 43. všeobecné praktické lékařství

interní nebo všeobecné praktické lékařství

praktický lékař

            3

Přejít na: