Akutní stavy a krizový management pro pneumology

20. 01. 2017

Akutní stavy a krizový management pro pneumology

V pátek 13. ledna se v prostorách centra simulátorové medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci CENTESIMO konal kurz Akutní stavy a krizový management pro pneumology. Kurz pořádala Klinika plicních nemocí a tuberkulózy ve spolupráci se sekcí PNEUMO35.

Vážené kolegyně, vážení kolegové
v pátek 13. ledna se v prostorách centra simulátorové medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci CENTESIMO konal kurz Akutní stavy a krizový management pro pneumology. Kurz pořádala Klinika plicních nemocí a tuberkulózy ve spolupráci se sekcí PNEUMO35. Během teoretické části byly probrány akutní stavy, se kterými se každý z pneumologů může během své praxe setkat. Například se jednalo o tachyarytmie, základy resuscitace a další témata. Následně probíhala praktická výuka na simulátoru Simman, kde byl hlavním lektorem doc. MUDr. Dan Marek Ph.D. Díky jeho entusiasmu byly simulace opravdu reálné a poučené. Během nich se účastníci učili zvládat akutní situace a to nejen ze stránky medicínské, ale i po stránce komunikační, protože jednotlivé týmy byly vždy sestavovány náhodně. Na základě pozitivních evaluací jsme se rozhodli, že budeme kurz opakovat v pravidelných intervalech. O dalším termínu Vás budeme včas informovat na stránkách ČPFS.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na úspěšném průběhu kurzu podíleli a to hlavně Lékařské fakultě, centru CENTESIMO, všem technikům, bez nichž bychom figurínu k životu (a někdy i k úmrtí) nepřivedli a v neposlední řadě i všem účastníkům, kteří se ve svých plných programech našli na naši akci čas.

Těším se na shledání při dalších termínech.

Za organizátory
MUDr. Milan Sova Ph.D.
Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF Olomouc
milan.sova@email.cz

Přejít na: