Pneumologové: díky zákonu klesne počet plicních nemocí

30. 05. 2017

Pneumologové: díky zákonu klesne počet plicních nemocí

Ústup závažných plicních chorob jako jsou rakovina plic, chronická obstrukční plicní nemoc nebo astma, čekají v nejbližších letech čeští plicní lékaři. Důvodem je zákon, který od 31. 5. 2017 zakazuje kouření v restauracích a dalších krytých veřejných prostorách. Na stejný den připadá i Světový den bez tabáku. Plicní nemoci jenom v tuzemsku připraví ročně o život více než 10 000 lidí, léčba stojí miliony korun, za nejčastější rizikový faktor vzniku respiračních chorob označují lékaři kouření, a to jak aktivní, tak pasivní. 

Aby oslavili zákon, světový den a zároveň 10 let České aliance proti chronickým respiračním nemocem (ČARO), uspořádali dnes 30. 5. pneumologové výroční konferenci Plicní nemoci a kouření – 10 let boje za zdravé plíce. Přijel i předseda Globální aliance proti chronickým respiračním onemocněním Světové zdravotnické organizace (WHO) Nikolai Khaltaev.

„Za zákon jsme bojovali řadu let. Ze zkušeností ze světa totiž víme, že represe v podobě vyšší ceny cigaret, daně z prodeje tabákových výrobků a zákazy kouření na veřejných místech opravdu fungují. To, že se povedlo zákaz prosadit i u nás považujeme za obrovské zadostiučinění. Dostali jsme se do skupiny zemí, kde už zákon léta funguje, jako je Irsko, Španělsko, Itálie či Řecko. Na zákon zatím čeká Rakousko a některé části Německa,“ uvedl prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda ČARO a České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.

Jak uvedl Dr. Nikolai Khaltaev, plicní nemoci mají ve světě na svědomí každé 5 úmrtí. „Léčba onemocnění plic ročně v Evropě stojí 380 miliard EUR. Například  CHOPN celosvětově zabije 3,4 milionu lidí za rok a náklady na léčbu se pohybují kolem 140 miliard EUR. Tuto nemoc z 90 % zapříčiňuje právě kouření,“ říká Khaltaev.

Podle prof. MUDr. Evy Králíkové, CSc. z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN jsou v české populaci tři čtvrtiny nekuřáků. „Čekáme proto, že se i u nás zvýší příjem pohostinského průmyslu a že stejně jako v jiných zemích bude také většina kouřící čtvrtiny obyvatel nekuřácké prostředí podporovat. O několik procent klesne prodej cigaret - někteří přestanou kouřit, protože zákaz pro ně bude poslední kapka. Jiní kouření omezí - musí s cigaretou ven - a hlavně méně mladých začne,“ říká prof. Králíková. S tím souhlasí profesor Kolek, podle něhož například děti budou vnímat, že kouření a jídlo nejdou dohromady.

Podle prof. Králíkové omezí kuřáci i kouření doma. „Všimnou si, jak příjemné je prostředí bez zápachu. Proto byl o zákon takový boj. Nekuřácké prostředí je benefitem jak pro stát, tak pro pohostinství, pro zdravotnictví  - klesne například počet akutních srdečních infarktů, o samotných kuřácích nemluvě. Naši pacienti se na zákon moc těší - zakouřená hospoda byla pro ně typickým místem, které je lákalo opět sáhnout po cigaretě,“ doplňuje prof. Králíková, které vede Centrum pro závislé na tabáku 1. LF UK a VFN v Praze. 

V současnosti bojují čeští pneumologové s vysokými počty pacientů s CHOPN (cca 800 000), astmatiků (cca 800 000), s rakovinou plic, kdy každý rok přibude zhruba 6 000 nově nemocných. „Alarmující je stálý vzestup karcinomu plic u žen, u nichž je druhou nejčastější příčinou úmrtí. Kuřákům se snažíme od závislosti pomoci, ne jen něco zakazovat bez podání pomocné ruky. Proto provozujeme centra pro odvykání kouření,“ doplňuje prof. Kolek.

O společnosti ČARO

Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO) je institucí, která napomáhá zmenšovat zátěž chronickými respiračními nemocemi v populaci České republiky. ČARO se hlásí ke světové organizaci GARD (Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases) a její činnost probíhá pod patronací Světové zdravotnické organizace WHO. Cílem je v České republice výrazně zvýšit společenské povědomí o chronických chorobách dýchacího systému na všech úrovních zdravotní péče. ČARO sdružuje přes 20 odborných i laických organizací, které se zabývají diagnostikou, léčbou a popularizací nejzávažnějších respiračních onemocnění, kam patří chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), bronchiální astma, rakovina plic, TBC a celá řada dalších závažných nemocí. ČARO apeluje na zlepšení prevence a včasné diagnostiky u rizikové části populace s cílem zvýšit účinnost racionální léčby. Více informací na www.caro-gard.cz.

O společnosti ČPFS

Odborná společnost plicních lékařů, která garantuje komplexní péči o všechny plicní nemoci včetně TBC. Je součásti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, vzdělává odbornou i laickou veřejnost, organizuje odborná setkání a provádí vědeckou činnost. Péči o TBC zajišťuje komplexně včetně diagnostiky, léčby, prevence i provádění epidemiologických šetření. 

Mezinárodní konference při příležitosti desetiletého výročí vzniku České aliance proti chronickým respiračním onemocněním, Dne bez tabáku a nabytí platnosti Nekuřáckého zákona. 
Uskutečnila se pod záštitou WHO, Ministerstva zdravotnictví a České lékařské společnosti JEP dne 30. 5. 2017 v Café Louvre, Národní třída 22, Praha 1 – Nové Město.

ČARO_Výroční konference_pozvánka

Přejít na: