Sdělení MZ ČR

24. 04. 2017

Sdělení MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky – vstupní lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání ze zemí s vyšším výskytem TBC.

MZ ČR vydává postup poskytovatelů pracovnělékařských služeb a registrujících poskytovatelů v oboru všeobecné praktické lékařství zajišťující provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci při vstupní lékařské prohlídce uchazečů o zaměstnání ze zemí s vyšším výskytem tuberkulózy než 40 případů na 100 tisíc obyvatel.

Více informací naleznete v přiloženém souboru.

MZ ČR_vstupní lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání ze zemí s vyšším výskytem TBC

Přejít na: