Stanovisko Akreditační komise MZ k uznávání odborné pneumologické praxe potřebné k získání atestace

21. 04. 2022

Stanovisko Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR k uznávání odborné pneumologické praxe potřebné k získání atestace z oboru pneumologie a ftizeologie (specializované způsobilosti)

Základní interní kmen je v délce 30 měsíců (z toho maximálně 6 měsíců pneumologie). Vlastní specializovaný výcvik je v délce 18 měsíců. (Viz Sbírka zákonů č.221/2018 a Věstník MZ, částka 8/2019).

 

1/ Pro získání základního interního kmene je potřeba doložit absolvování odborné praxe v požadovaném rozsahu: je možno uznat až 6 měsíců praxe na pneumologickém pracovišti.

2/ Odborná praxe realizovaná na pneumologickém pracovišti a nevyužitá pro splnění podmínek základního interního kmene (pneumologická praxe „navíc“): bude započítávána a uznávána pro potřebu splnění vlastního specializovaného výcviku v oboru pneumologie a ftizeologie (v odpovídající době na pracovištích I., II., či III. typu. Vyšší typ pracoviště nahrazuje nižší, ne opačně).

3/ Odborná praxe realizovaná na pneumologickém pracovišti a již využitá pro splnění interního kmene: nemůže být opětovně využita a uznána i pro realizaci vlastního specializovaného výcviku. Nelze využít 2x jeden časový úsek.

4/ Odborná praxe realizovaná na pneumologickém pracovišti a již využitá pro potřebu splnění vlastního specializovaného výcviku v jiném vzdělávacím programu (například Vnitřní lékařství, Alergologie a klinická imunologie, atd.): nemůže být opětovně využita a uznána i pro realizaci vlastního specializovaného výcviku v oboru pneumologie a ftizeologie (pro získání v pořadí další atestace). Nelze využít 2x jeden časový úsek.

5/ O uznání odborné praxe na neakreditovaném pracovišti je potřeba žádat Ministerstvo zdravotnictví. (Mělo by jít jen o výjimečné případy. Žádosti jsou posuzovány individuálně. Akreditační komise může být žádána ministerstvem o stanovisko.)

6/ Uznávání praxe na pracovištích pečujících o covid-19 nemocné pacienty se řídí pokynem Ministerstva zdravotnictví z 30.9.2021 (nebude-li dle vývoje epidemiologické situace stanoveno jinak):

Započítání praxe na pracovišti poskytujícím všechny typy lůžkové péče o pacienty s onemocněním covid-19 nebo o pacienty, kteří onemocnění covid-19 prodělali a jejich aktuální zdravotní stav je důsledkem onemocnění covid-19:

Do vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku se započítává minimálně polovina doby, po kterou lékař v období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2021 vykonával povolání lékaře na pracovišti poskytujícím všechny typy lůžkové péče o pacienty s onemocněním covid-19 nebo o pacienty, kteří onemocnění covid-19 prodělali a jejich aktuální zdravotní stav je důsledkem onemocnění covid-19, maximálně však 12 měsíců.

Délku doby, která může být do vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku započtena, určí školitel lékaře.

V případě sporu rozhodne garant oboru, do kterého je lékař zařazen, působící u poskytovatele zdravotních služeb, u kterého byla započítávaná praxe vykonána.

Viz stránky MZ: Vzdělávací programy – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) 


Zpracováno dne 13.4.2022

MUDr. Stanislav Losse
Předseda AK MZ pro obor pneumologie a ftizeologie


Seznam akreditovaných pracovišť – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)


Věstník_Ministerstva zdravotnictví ČR z_30. 8. 2019.pdf


Vyhláška 221/2018 Sb. o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Přejít na: