Atestace a předatestační kurzy 2024

04. 01. 2024

Atestace a předatestační kurz v obou Pneumologie a ftizeologie v jarním termínu 2024 pořádá 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.
Předatestační kurz se koná v termínu od 18. do 28. března 2024 na Pneumologické klinice 2. LF UK a FN Motol, pavilon 21, 1. patro, seminární mistnost. Zahájení kurzu je 18. března 2024 v 7:55.
Deadline pro přihlášení na kurz je 26. února 2024, přihlašování je pomocí webové aplikace: alf.is.cuni.cz/course_detail/?id=365
 
Atestační zkouška se koná v termínu 28.-29. května 2024 na Pneumologické klinice 2. LF UK a FN Motol, pavilon 21, 1. patro, seminární mistnost
Praktická i teoretická část zkoušky se koná týž den. Praktická část začíná v 8:00, teoretická v 10:00 (časy se mohou posunout dle počtu přihlášených uchazečů).

Deadline pro přihlášení k atestační zkoušce je 28. března 2024
, přihlašování je písemnou formou dle pokynů na: www.lf2.cuni.cz/specializacni/atestace
Referentkou pro atestační zkoušku je Martina Bonaventurová, tel. 224 435 867, e-mail: martina.bonaventurova@lfmotol.cuni.cz
 
Součástí atestační zkoušky je obhajoba atestační práce, jejíž téma zadává školitel uchazeče nebo garant atestační zkoušky. Požadavky na atestační práci jsou uveřejněny na: www.plicnilekarstvi.cz/upload/1642464041.doc Uznatelnou náhradou může být provoautorská publikace v recenzovaném časopise. Deadline pro odevzdání 2 výtisků práce je 28. března 2024.
 
Garantem je doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D., tel. 702 024 109, e-mail libor.fila@fnmotol.cz
 
Detailní informace o atestacích jsou k dispozici na: www.plicnilekarstvi.cz/vzdelani/
 

 

Atestace a předatestační kurz v podzimním termínu se uskuteční na Lékařské fakultě UK v Plzni. Garantem je doc. MUDr. Martin Svatoň, Ph.D., Klinika pneumologie a ftizeologie, FN a LF UK v Plzni.

Předatestační kurz proběhne v termínu od pondělí 23. září do pátku 4. října 2024.

Atestace budou v týdnu od 9. do 13. prosince 2024. Upřesnění termínů praktické a teoretické části atestační zkoušky se bude odvíjet od počtu přhlášených uchazečů a bude sděleno nejpozději 60 dnů před 9. prosincem.

 

 

  Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: