Kongres systémové sklerodermie - možnost registrace zdarma

8. Světový kongres systémové sklerodermie 
se uskuteční od 14. do 16. března 2024 v Praze.

Blíže k místu, programu: web.aimgroupinternational.com/2024/sclerosiscongress

8th Slovenian Pneumology Congress, Allergology and Immunology Congress, 18.-20. 4. 2024


8th Slovenian Pneumology Congress joined with the Allergology and Immunology Congress

April 18-20 2024

Ljubljana, Congress centre Four Points by Sheraton, Mons hotel,

Přihlášky do ČPFS ČLS JEP - pozor změna

Od roku 2024 je pro přihlášení do České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty purkyně (ČPFS ČLS JEP) nutno využít výhradně elektronickou přihlášku, která je na webu https://databaze.cls.cz/prihlaska

Zprávy z prosincové schůze výboru ČPFS

S tématy o kterých jednal Výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP a závěry jeho hlasování seznamují "Zprávy" z jeho jednání. 

8th Slovenian Pneumology Congress, April 18-20 2024

8th Slovenian Pneumology  Congress, will be held on April 18-20 2024 in Ljubljana, Congress centre Four Points by Sheraton, Mons hotel.

Hospitalizace pacientů s tuberkulózou za splnění určitých podmínek již není v České republice povinná

Postup ohledně hospitalizace pacientů s tuberkulózou se s počátkem roku 2024 změnil. 

Atestace a předatestační kurzy 2024

Atestace a předatestační kurz v obou Pneumologie a ftizeologie v jarním termínu 2024 pořádá 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.
Předatestační kurz se koná v termínu od 18. do 28. března 2024 na Pneumologické klinice 2. LF UK a FN Motol, pavilon 21, 1. patro, seminární mistnost. Zahájení kurzu je 18. března 2024 v 7:55.

22. konference dětské pneumologie a kurz dětské flexibilní bronchoskopie

22. Konference dětské pneumologie se bude konat  v sobotu 13. dubna 2024 v hotelu DAP v Praze 6-Dejvicích, Vítězné nám. 684/4.

Další informace na www.pneumologie.amca.cz

12. Kurz dětské flexibilní bronchoskopie se uskuteční od 4. do 6. března 2024 na 2. Lékařské fakultě Unicerzity Karlovy a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
- více informací a registrační formulář na www.detskapneumologie.cz/kalendar-akci/12-kurz.

Doporučený postup péče o dětské a dorostové pacienty s tuberkulózou

Vyšel nový Doporučený postup péče o dětské a dorostové pacienty s tuberkulózou.

Jeho autory jsou MUDr. Karolína Doležalová, Ph.D. z Pediatrické kliniky 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN), prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková z Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN a Ph.D. a prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. z Pediatrické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol.

32. moravský mezikrajský seminář pro pneumology / 10. beskydské pneumoonkologické dny


32. moravský mezikrajský seminář pro pneumology / 10. beskydské pneumoonkologické dny se uskuteční 12. a 13. dubna 2024 v Hotelu Soláň, Karolinka.

Publikační soutěže ČPFS za rok 2022 znají vítěze

Soutěž o nejlepší publikace členů ČPFS za rok 2022 i Soutěž o nejlepší původní (originální) a o nejlepší přehledový (či “jiný“) článek, publikovaný v časopisu Studia Pneumologica et Phthiseologica v roce 2022, již znají jména oceněných. 

Nejbližší akce

22. Březen

XXX. LUHAČOVICKÉ DNY (mezioborová konference)

více informací

12. Duben

XXXII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a X. MORAVSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

více informací

24. Duben

XXVIII. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY

více informací

03. Květen

8. MÁJOVÉ DNY

více informací

Všechny akce

Novinky

20. 02. 2024

Kongres systémové sklerodermie - možnost registrace zdarma

8. Světový kongres systémové sklerodermie se uskuteční...

01. 02. 2024

Přihlášky do ČPFS ČLS JEP - pozor změna

Od roku 2024 je pro přihlášení do České pneumologické a ftizeologické...
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.