Základní informace o časopisu Studia pneumologica et phthiseologica

Časopis Studia pneumologica et phthiseologica (SPP) má již 80letou tradici, začal vycházet v roce 1939 pod názvem Rozhledy v tuberkulose, za války se na chvíli odmlčel, ale v roce 1945 začal znovu vycházet. Pod tímto názvem časopis fungoval až do roku 1973. V roce 1974 byl přejmenován na Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, od 53. ročníku – tj. od roku 1993 vychází pod svým dnešním názvem SPP. Časopis střídavě vycházel na Slovensku a v Čechách, koncem roku 2001 přešel časopis do České republiky, kde ho od roku 2002 vydává nakladatelství Trios. SPP vychází šestkrát ročně, vždy koncem každého sudého měsíce. SPP jako vědecké periodikum si zakládá na recenzním řízení, které je anonymní. Každý článek posuzují dva nezávislí recenzenti. Na základě oponentských posudků redakční rada schvaluje články k publikaci, nebo posílá texty zpět autorům k úpravám, nebo zamítne jejich otištění.

SPP je oficiálním časopisem České i Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. Náplní časopisu je poskytovat informační servis všem, kteří se zabývají nemocemi dýchacího ústrojí. Uveřejňujeme původní práce našich i zahraničních autorů, přehledové články o aktuálních problémech pneumologie i krátká sdělení. Naší snahou je rozšířit témata i o společné mezioborové problémy s internisty, hrudními chirurgy, onkology a dalšími odbornostmi.

Časopis dostávají všichni pneumologové v ČR, mají ho předplacený v rámci členství. A také pneumologům na Slovensku je od roku 2006 distribuován v rámci členství v SPFS. Dá se tedy říci, že se časopis dostane do rukou všem pneumologům. Dále časopis SPP odebírají hrudní chirurgové, onkologové, praktičtí lékaři, internisté, alergologové, firmy a také knihovny v celé ČR a lékařské knihovny. Časopis je rozesílán poštou distribuční firmou. Od léta 2005 vede časopis šéfredaktor prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.

ISSN 1213-810X

Spojení na redakci:

Mgr. Sabina Janovicová, DiS.

Adresa:

Studia pneumologica et phthiseologica
vydavatelství Trios, s.r.o.
Zakouřilova 142
149 00 Praha 4

Tel.:

605 159 450
267 912 030

Email:

redakce@trios.cz
sabina.j@email.cz

 Vydavatel časopisu: TRIOS, spol. s r. o.

Přejít na: