Krize Ukrajina

Stanovisko ČPFS k péči o občany ze zemí s vysokým výskytem tuberkulózy


Za země s vysokou incidencí tuberkulózy považujeme ty, které mají incidenci větší než 40/100.000 obyvatel. V těchto zemích je stále ještě doporučena plošná vakcinace BCG vakcinou bezprostředně po narození. 

Doporučujeme proto v součinnosti s lékaři prvního kontaktu (primární péče o dospělé a děti) dbát jednak na stav vakcinace a jednak na možný výskyt aktivní tuberkulózy v této populaci. Je to nutné zejména proto, že včas nerozpoznaná tuberkulóza by mohla ohrozit na zdraví a životě samotného infikovaného a dále proto, že tento člověk by se mohl stát zdrojem infekce zejména pro dětské neočkované kolektivy.

Výbor ČPFS tedy doporučuje:

  • BCG vakcinaci dětí přistěhovalců ze zemí s vysokou incidencí tuberkulózy do 1 roku věku, pokud nebyly očkovány již v zemi svého původu, případně pokud se narodily již na území ČR. Ochrana BCG vakcinou je doporučena těmto nejmenším dětem, neboť jejím úkolem je chránit těžkým průběhům nemoci v raných fázích života. Pozdější aplikace, tedy doočkování BCG vakcinou po prvním roce smysl nemá.
  • U všech jedinců ze zemí s vysokým výskytem tuberkulózy RDG vyšetření hrudníku v případě jakýchkoli symptomů, které by mohly svědčit pro tuberkulózu a v případě anamnestického kontaktu s tuberkulózou v rodině či jiném kolektivu kdykoli během života. Toto vyšetření je zásadní zejména před vstupem do dětských a pracovních kolektivů. Další vyšetření a dispenzarizace pak již závisí na pneumologovi.

Za Výbor ČPFS:

Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D

 

Stanovisko a doporučení ke kontrole TBC v souvislosti s přílivem uprchlíků z Ukrajiny - adresováno MZ ČR 4. 4. 2022

 

Kontakty na Ukrajinu

NTP manager
Dr Iana TERLEEVA
Head of the Department of Coordination of Diagnostic and Treatment Programs for Tuberculosis
Center for Public Health of the Ministry of Health of Ukraine
41 Yaroslavska Street, Kyiv, Ukraine
+380504028001
i.terleieva@phc.org.ua
phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz

TB surveillance focal point
Dr Liudmila PRILEPINA
l.prylepina@phc.org.ua

If you want to retrieve medical info of a TB patient from a different country, some of the focal points to contact can be found here: http://eurotb.net/mig-fp

Long track: you can contact Dr Andrei Dadu from WHO Europe who can give you access to a secure Teams workspace (http://eurotb.net/migin which you can communicate about the particular TB patient. Dr Andrei Dadu is copied to this message and this is his email address: dadua@who.int 

Přejít na: