Program časného záchytu karcinomu plic

Program časného záchytu karcinomu plic odstartoval 1. ledna 2022.

CHOPN vzniká v mládí, často předchází rakovině plic. Časnou diagnostiku obou nemocí může zlepšit chystaný národní screening (tisková zpráva ČPFS ČLS JEP, 9. 11. 2021)

Oficiální web programu www.prevenceproplice.cz


Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče
- seznam zapojených

Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče - adresář - aktualizace leden 2023 - pdf

Radiologická pracoviště, která prošla akreditací k provedení nízkodávkového CT - seznam 

Pneumologická zapojená pracoviště - seznam

 

Formulář souhlasu se zapojením do programu - zde ke stažení ve formátu .pdf


Pro lékaře: Výkony v rámci programu časného záchytu karcinomu plic
(pptx) 

Program časného záchytu karcinomu plic - průvodní dopis - .pdf

Pokyny pro lékaře - pneumolog - .pdf

Screening karcinomu plic ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR 21. 1. 2022 - .pdf

Edukační letáky - intervence kouření:
INFORMACE PRO KUŘÁKY - pdf
- čb verze pro tisk - pdf
JSTE BÝVALÝ KUŘÁK? - pdf
- čb verze pro tisk - pdf


Seminář k zavedení programu časného záchytu karcinomu plic od roku 2022
(v rámci konference PREVON 2021) - VIDEOGALERIE jednotlivých prezentací ZDE
Prezentace z konference:

Tisková konference o programu, 21. 7. 2022:


Info na webu ÚZIS

Národní screeningové centrum

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)

 

Přejít na: