AKREDITACE

1. Vzdělávací program pro obor pneumologie a ftizeologie

2. Oficiální formuláře k akreditaci

    a) formulář žádosti
    b) dotazník
    c) diplomy lékařů
    d) výpis z obchodního rejstříku
    e) registraci zdravotnického zařízení

3. Interní formulář akreditační komise pro akreditaci zařízení

    a) I. typu
    b) II. typu
    c) III. typu

4. Mapka akreditovaných zařízení I., II. a III. typu

    a) dle krajů
    b) sumární přehledy

5. Akreditační komise:

    a) složení

    Předseda: MUDr. Stanislav Losse

    Místopředseda:  doc. MUDr. Norbert Pauk

    Členové: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, Dr.Sc.,  prof. MUDr. Jiří Homolka, Dr.Sc., prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.,
    doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Milan Judásek, MUDr. Kamil Kleňha, MUDr. Pavel Reiterer

    b) termíny schůzek

        Příští schůzka se bude konat v květnu 2017

6. Nejčastější otázky

7. Kontakt

    Mgr. Denisa Denková
    Ministerstvo zdravotnictví České republiky
    Odbor vědy a lékařských povolání
    Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
    tel.: +420 224 972 649
    e-mail: denisa.denkova@mzcr.cz

Přejít na: