Návrhy dokumentů k diskuzi

Zde uvedené dokumenty jsou zde uveřejněny po dobu tří měsíců v podobě schválené výborem ČPFS k veřejné diskusi všech členů ČPFS. Během této doby je možné zasílat připomínky, komentáře a návrhy na změny na adresu vladimir.koblizek@fnhk.cz. Došlé připomínky budou projednány předkladatelem dokumentu a výborem ČPFS. Po uplynutí tří měsíců bude diskuse uzavřena a definitivní znění bude uveřejněno v oddíle Guidelines.

 

Přejít na: