Podmínky a výhody vstupu do ČPFS ČLS JEP

Členem České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) se může stát každý lékař nebo pracovník ve zdravotnictví pracující na území České republiky, který má zájem o plicní nemoci a je zároveň členem České lékařské společnosti (ČLS JEP). Pokud zájemce pracuje mimo Českou republiku, je možno zvážit členství na základě posouzení žádosti Výborem ČPFS.

Členství v ČPFS znamená možnost přímého kontaktu s odbornými akcemi této společnosti, možnost diskuze s ostatními členy, odběr časopisu Studia pneumologica a možnost přidruženého členství v Evropské Respirační Společnosti (pokud s tím vyjádříte svůj souhlas vyplněním krátkého dotazníku https://forms.gle/eZUcTuRmyno4eeETA  Přidružené členství je hrazeno hromadně z prostředků ČPFS.

Členové ČPFS platí ročně tyto částky:

kategorie

 

Výše ročního příspěvku Kč

nad 60 (ženy) a 62 let (muži) 
důchodci

lékaři

825

ostatní

825

a ostatní

725

  31 - 60 (62) let

lékaři

1100

ostatní

1100

a ostatní

850

 do 30 let

lékaři

950

ostatní

950

a ostatní

850

V členském příspěvku ČPFS je zahrnut poplatek za odběr časopisu Studia Pneumologica (dostává každý člen automaticky poštou). Pokud žadatel doposud nebyl členem ČLS JEP, platí ještě poplatek za členství v ČLS JEP, který činí 500 Kč pro rok 2024. Pokud je žadatel již členem jiné složky ČLS JEP, tento poplatek neplatí.

PŘIHLÁŠKA - POZOR ZMĚNA:

Od roku 2024 je pro přihlášení do ČPFS nutno využít výhradně elektronickou přihlášku, která je na webu https://databaze.cls.cz/prihlaska

Po odeslání přihlášky a jejím schválení Výborem ČPFS, dostane žadatel e-mail z evidence ČLS JEP (cle@cls.cz) s členským (evidenčním) číslem ČPFS a podklady k platbě příspěvků.  Teprve po zaplacení se  členství v ČPFS aktivuje. Současně se žadatel stává členem ČLS JEP se stejným evidenčním číslem.

Na webu ČLS JEP je pro každého aktivního člena ČPFS připraven „Profil člena“, kde je možno kontrolovat a aktualizovat svoje členství. Profil se aktivuje po zaplacení členských příspěvků.

Pro první přihlášení do profilu člena je nutné rozkliknout žádost o heslo (je možné i kliknutím na obrazovce): https://databaze.cls.cz/zapomenute-heslo-clena a vložit svůj email (evidovaný v členské databázi ČLS JEP) a evidenční číslo člena (= variabilní symbol z platební výzvy členských poplatků), na email bude doručen odkaz pro změnu hesla. Dále je již možné se přihlásit pod novým heslem na https://databaze.cls.cz/prihlaseni-clena 

Manuál k profilu člena - https://www.cls.cz/aktuality/manual-pro-cleny-prihlaseni-do-profilu-clena-cls-jep-12187 

Upozornění: pro zasílání členských příspěvků platí samostatný účet č. 190837708/0300. Ke spárování došlé platby s konkrétním členem ČLS JEP je vždy nutné uvést variabilní symbol (= evidenční číslo člena).

V profilu člena je možné provést tyto úpravy:
- aktualizovat své kontaktní údaje, kromě emailové adresy, ta musí být unikátní a lze ji změnit pouze nahlášením na emailovou adresu: cle@cls.cz 
- rozšiřovat svá členství ve společnostech, spolcích nebo sekcích
- kontrolovat platby za členství
- stáhnout si doklad o zaplacení 

Dotazy k vašemu členství nebo poplatkům vám rádi zodpoví evidence členů ČLS JEP na cle@cls.cz nebo tel. +420 224 266 223

Přejít na: