Podmínky a výhody vstupu do ČPFS ČLS JEP

Členem České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) se může stát každý lékař nebo pracovník ve zdravotnictví pracující na území České republiky, který má zájem o plicní nemoci a je zároveň členem České lékařské společnosti (ČLS JEP). Pokud zájemce pracuje mimo Českou republiku, je možno zvážit členství na základě posouzení žádosti Výborem ČPFS. Členství v ČPFS znamená možnost přímého kontaktu s odbornými akcemi této společnosti, možnost diskuze s ostatními členy, odběr časopisu Studia pneumologica a možnost přidruženého členství v Evropské Respirační Společnosti (pokud k tomu v přihlášce do ČPFS dáte souhlas).


Platební podmínky jsou následující (od roku 2021):

kategorie

 

Výše ročního příspěvku Kč

nad 60 (ženy) a 62 let (muži) 
důchodci

lékaři

825

ostatní

825

a ostatní

725

  31 - 60 (62) let

lékaři

1100

ostatní

1100

a ostatní

850

 do 30 let

lékaři

950

ostatní

950

a ostatní

850

 

V členském příspěvku ČPFS je zahrnuta částka 300 Kč za odběr časopisu Studia Pneumologica (dostává každý člen automaticky poštou). Pokud žadatel doposud nebyl členem ČLS JEP, platí ještě poplatek za členství v ČLS JEP, který činí 400 Kč. Pokud je žadatel již členem jiné složky ČLS JEP, tento poplatek neplatí.

Přihláška je ke stažení zde ve formátu .pdf

Po vyplnění přihlášku vytiskněte, podepište a zašlete ke schválení výborem ČPFS na adresu:
Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., ČPFS
Pneumologická klinika FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Přejít na: