Historie a současnost pneumologie v ČR

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919. Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

Historie klinických pracovišť PNE:

Praha
Historie a současnost pneumologie v Thomayerově nemocnici. Aneb od pobočky Ftizeologického oddělení Nemocnice na Bulovce v Masarykových domovech k Pneumologické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy


Plzeň
Historie oboru tuberkulóza a respirační nemoci v Plzni


Olomouc

Historie a současnost léčby plicních nemocí. 90 let respirační medicíny v Olomouci


Kapitoly z historie:
Začátky a konce Masarykovy ligy proti tuberkulóze

 

Oznámení:

Doc. MUDr. Luděk Trnka, DrSc.

Přejít na: