Soudní znalci

prof. MUDr. JIŘÍ HOMOLKA, DrSc.

prof. MUDr. JIŘÍ HOMOLKA, DrSc.

I. klinika TRN VFN a 1.LF UK
Karlovo nám. 32
121 11 Praha 2
tel.+fax: +420 224 94 1500
e-mail: tubres@vfn.cz  

MUDr. RENATA KOLAŘÍKOVÁ

MUDr. RENATA KOLAŘÍKOVÁ

Oddělení tuberkulozy a respiračních nemocí
Koněvova 205
13000 Praha 3
tel.: +420 284 864 377
mob.: +420 777 055 024

MUDr. MARTA KOTASOVÁ

MUDr. MARTA KOTASOVÁ

MPSV ČR - detašované pracoviště Ostrava
Smetanovo náměstí 2
70200 Ostrava
tel.: +420 596 110 538; + 420 950 196 411
fax: +420 596 110 538

Prim. MUDr. PAVEL TURČÁNI, PhD, MHA

Prim. MUDr. PAVEL TURČÁNI, PhD, MHA

Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Znalecké odvětví 1.: obor zdravotnictví, odvětví zdravotnická odvětví různá, specializace plicní lékařství
Znalecké odvětví 2.: obor zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví
tel.: +420 608 428 038
e-mail: posudkyturcani@seznam.cz

Prof. MUDr. MILOŠ PEŠEK, CSc.

Prof. MUDr. MILOŠ PEŠEK, CSc.

Klinika pneumologie a ftizeologie
Fakultní nemocnice Plzeň
Dr. E. Beneše 13
306 13 Plzeň
tel.: +420 377 402 238
fax: +420 377 402 652

Přejít na: