Ocenění členů

Nositelé Stýblovy ceny ČPFS ČLS JEP

2014  prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc. 
2014  prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.
2015  MUDr. Antonín Kubík, CSc.
2015  doc. MUDr. Luděk Trnka,DrSc.
2016  prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
2017  doc. MUDr. Vladimír Votava, CSc.
2017  prof. MUDr. Eva  Rozbořilová, CSc.
2018  prof. MUDr. Vladimír  Vondra, DrSc.
2019  prim. MUDr. Jaroslav Polák, CSc.
2020  MUDr. Petr Helbich, CSc.
2020  prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
2021  prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
2022  prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
2023  prim. MUDr. Zdeněk Hlobil


Čestné členství ČLS JEP

MUDr. František Brůha
doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D.
MUDr. Jarmila Fišerová
MUDr. Jindřiška Galliová
prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.
prim. MUDr. Zdeněk Hlobil
MUDr. Věra Jílková
prof. MUDr. Jiří Knobloch, DrSc.
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc.
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
MUDr. Milan Kubín, DrSc.
prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
MUDr. Marta Meluzinová
doc. MUDr. Jaromír Musil, Ph.D.
prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
MUDr. František Petřík
prof. MUDr. František Řehák, DrSc.
doc. MUDr. František Salajka, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Sklenář, CSc.
doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
prim. MUDr. Václav Šnorek
doc. MUDr. Boris Šťastný, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Votava, CSc.
MUDr. Jiří Vytiska


Zlatá medaile ČLS JEP 

MUDr. Hlobil Zdeněk
MUDr. Chmelík Miloš
MUDr. Kašák Viktor
prof. MUDr. Kolek Vítězslav, DrSc
MUDr. Kos Stanislav, CSc
prof. MUDr. Král Bohuslav, CSc
prof. MUDr. Marel Miloslav, CSc
prof. MUDR. Pešek Miloš, CSc
prof. MUDr. Vondra Vladimír, DrSc


Čestná medaile ČLS JEP

MUDr. Bartoň Pavel
MUDr. Bohut Vasil
MUDr. Dindoš Ján
MUDr. Felkel Hubert
MUDr. Galliová Jindřiška
MUDr. Helbich Petr
MUDr. Herlík Josef
MUDr. Hlobil Zdeněk
prof. MUDr. Homolka Jiří, DrSc
MUDr. Hykelová Elke
doc. MUDr. Hytych Vladislav, Ph.D.
MUDr. Chmelík Miloš
MUDr. Jandourková Olga
MUDr. Jedlička Jiří
MUDr. Kalina Pavel
MUDr. Kašák Viktor
MUDr. Kociánová Jana
prof. MUDr. Kolek Vítězslav
MUDr. Kos Stanislav, CSc
MUDr. Kozák Jiří, CSc
prof. MUDr. Koziar Vašáková Martina, PhD.
prof. MUDr. Král Bohuslav, CSc
prof. MUDr. Křepela Karel, CSc
MUDr. Kubík Antonín
MUDr. Kubín Milan, DrSc
prof. MUDr. Marel Miloslav, CSc
doc. MUDr. Měřička Otakar, CSc
RNDr. Mezenský Lev
MUDr. Munzová-Jeníčková Jarmila, CSc
MUDr. Novák Milan
MUDr. Nykodýmová Pavla
prof. MUDr. Ošťádal Oldřich, CSc
MUDr. Palas Zdeněk
MUDr. Pálková Ivana
prof. MUDr. Pešek Miloš, CSc
MUDr. Petřík František
prof. MUDr. Pohunek Petr, CSc
doc. MUDr. Pokorný Antonín, CSc
MUDr. Polák Jaroslav
MUDr. Prokop Jindřich
MUDr. Reiterer Pavel
doc. MUDr. Rožánek Pavel, CSc
doc. MUDr. Salajka František, CSc
prof. MUDr. Schützner Jan, CSc
doc. MUDr. Sklenář Vladimír, CSc
prof. MUDr. Skřičková Jana, CSc
prof. MUDr. Šimeček Cyril, PhMr., DrSc
doc. MUDr. Špásová Irena, CSc
doc. MUDr. Šťastný Boris, CSc
doc. MUDr. Teřl Milan, Ph.D.
MUDr. Trefný Jiří, CSc
doc. MUDr. Trnka Luděk, DrSc
MUDr. Tvarůžek Vladimír
prof. MUDr. Vondra Vladimír, DrSc
doc. MUDr. Votava Vladimír, CSc
prof. MUDr. Zapletal Alois, DrSc
prof. MUDr. Zatloukal Petr, CSc


Čestné členství v ČPFS ČLS JEP

(uvedeno bez titulů)
1991 Trnka Luděk
1993 Vysloužil Zdeněk
1994 Kubín Milan
1994 Šťastný Boris
1994 Vondra Vladimír
1995 Daňková Danuše
1996 Kubík Antonín
1996 Ošťádal Oldřich
1996 Palas Zdeněk
1997 Chmelík Miloš
1997 Meluzinová Marta
1997 Sklenář Vladimír
1997 Votava Vladimír
1998 Bohut Vasil
1998 Prokop Jindřich
2000 Kašák Viktor
2000 Kos Stanislav
2000 Křepela Karel
2000 Pálková Ivana
2000 Pešek Miloš
2000 Pilařová Olga
2000 Polák Jaroslav
2001 Hlobil Zdeněk
2001 Homolka Jiří
2001 Měřička Otakar
2002 Galliová Jindřiška
2004 Pokorný Antonín
2005 Čapov Ivan
2005 Jandourková Olga
2006 Balý Jiří
2006 Fišerová Jarmila
2006 Jedlička Jiří
2006 Jílková Věra
2006 Králíková Eva
2006 Nykodýmová Pavla
2006 Pohunek Petr
2007 Nováková Marie
2007 Paráková Zdenka
2007 Susa Zdeněk
2007 Šnorek Václav
2007 Trefný Martin
2007 Zapletal Alois
2008 Hrazdirová Anna
2008 Krynská Jana
2008 Skácel Zdeněk
2008 Stříž Ilja
2008 Tomíšková Marcela
2008 Voslařová Zdeňka
2008 Vyskočilová Jana
2009 Čáp Petr
2010 Engel Genady
2010 Kašáková Feketeová Eva
2010 Kaustová Jarmila
2010 Reiterer Pavel
2010 Salajková Soňa
2011 Hnátek Jiří
2011 Petřík František
2012 Brůha František
2012 Kalina Pavel
2012 Kociánová Jana
2012 Skřičková Jana
2012 Snížek Tomáš
2013 Hadrava Martin
2013 Kolek Vítězslav
2013 Marel Miloslav
2013 Musil Jaromír
2013 Pelclová Daniela
2013 Petřek Martin
2013 Salajka František
2013 Schützner Jan
2014 Hytych Vladislav
2014 Šabová Eva
2016 Bartoň Pavel
2016 Kopřiva František
2016 Roubec Jaromír
2016 Teřl Milan
2016 Vytiska Jiří
2017 Dolenský Josef
2017 Sosnová Jana
2018 Kiša Ivan
2018 Solařová Miroslava
2019 Bártů Václava
2019 Bláha Karel Bláha
2019 Blažková Helena
2019 Čierná Peterová Ivana
2019 Hráchová Jarmila
2019 Chlumský Jan
2019 Illichová Eliška
2019 Koziar Vašáková Martina
2019 Lošťáková Vladimíra
2019 Perná Zuzana
2019 Švehlová Jana
2020 Drasnar Tomáš
2020 Fila Libor
2020 Jurikovič Igor Jurikovič
2020 Koblížek Vladimír
2020 Losse Stanislav
2020 Pauk Norbert
2020 Řihák Vladimír
2020 Tihon Jiří
2020 Vlachová Alena
2020 Zatloukal Jaromír
2020 Zelenková Jana
2021 Amir Hassan
2021 Bittenglová Radka
2021 Černovská Markéta
2021 Holčíková Alena
2021 Jakubec Petr
2021 Ondrejka Gustáv
2021 Voláková Eva
2022 Králová Renata
2022 Merta Zdeněk
2022 Turčáni Pavel
2022 Žáčková Pavla
2022 Žurková Monika
2023 Doubková Martina
2023 Heribanová Lucie
2023 Kacrová Stanislava
2023 Kleňha Kamil
2023 Pekárek Zdeněk
2024 Judásek Milan
2024 Kozel Radovan
2024 Krákorová Gabriela
2024 Porzer Bedřich
2024 Šterclová Martina
2024 Urbanová Stanislava
2024 Vencálek Tomáš
2024 Votruba Jiří

 

Ocenění udělená v roce 2024 - souhrn

Typ ocenění

Osoby oceněné v roce 2024

Zlatá medaile ČLS JEP

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. 

Čestné členství ČLS JEP

 

 

 

 

doc.  MUDr. Václava Bártů, PhD.

doc.  MUDr. Norbert Pauk, PhD.

MUDr. Ivana Čierná Peterová

MUDr. Stanislav Losse

MUDr. Eva Šabová

Čestné členství v ČPFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Milan Judásek

MUDr. Radovan Kozel

MUDr. Gabriela Krákorová

MUDr. Bedřich Porzer

doc. MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

MUDr. Stanislava Urbanová

MUDr. Tomáš Vencálek

doc.  MUDr. Jiří Votruba,  Ph.D.

 

Ocenění udělená v roce 2023 - souhrn

Typ ocenění

Osoby oceněné v roce 2023

Cena prof. Stýbla

prim. MUDr. Zdeněk Hlobil

Zlatá medaile ČLS JEP

prof. MUDr. Vladimir Vondra, DrSc.

prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.

Čestné členství ČLS JEP

 

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. 

doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D.    

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

doc. MUDr. Jaromír Musil, Ph.D.   

MUDr. František Brůha

Čestné členství v ČPFS

 

MUDr. Kamil Kleňha    

MUDr. Zdeněk Pekárek

MUDr. Stanislava Kacrová

MUDr. Lucie Heribanová   

doc. MUDr. Martina Doubková, PhD.

 

Ocenění udělená v roce 2022 - souhrn

Typ ocenění

Osoby oceněné v roce 2022

Cena prof. Stýbla

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Čestná medaile ČLS JEP

 

MUDr. Pavel Kalina 

MUDr. Jana Kociánová

Čestné členství v ČPFS

 

 

 

 

MUDr. Zdeněk Merta

MUDr. Pavla Žáčková

MUDr. Pavel Turčáni 

MUDr. Monika Žurková

MUDr. Renata Králová

 

Ocenění udělená v roce 2021 - souhrn

Typ ocenění

Osoby oceněné v roce 2021

Cena prof. Stýbla

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Zlatá medaile ČLS JEP

MUDr. Miloš Chmelík 

Čestná medaile  ČLS JEP

 

 

doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. 

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.   

MUDr. František Petřík

Čestné členství ČLS JEP

 

 

 

MUDr. Marta Meluzinová 

MUDr. Jiří Vytiska

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.

MUDr. Věra Jílková

Čestné členství v ČPFS

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Alena Holčíková

MUDr. Radka Bittenglová

MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D.

MUDr. Hassan Amir

MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.

MUDr. Markéta Černovská

MUDr. Eva Voláková

 

Ocenění udělená v roce 2020 - souhrn

Typ ocenění

Osoby oceněné v roce 2020

Cena prof. Stýbla

 

MUDr. Petr Helbich, CSc.

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Zlatá medaile ČLS JEP

 

MUDr. Viktor Kašák

prof. MUDr.  Miloš Pešek, CSc.

Čestná medaile ČLS JEP

 

 

MUDr. Olga Jandourková

doc. MUDr. Oldřich Ošťádal, CSc.

MUDr. Pavel Reiterer

Čestné členství v ČPFS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Tomáš Drasnar

MUDr. Jiří Tihon

MUDr. Vladimír Řihák, PhD.

MUDr. Alena Vlachová

MUDr. Igor Jurikovič

Mgr. Jana Zelenková

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD.

doc. MUDr. Libor Fila, PhD.

doc. MUDr. Norbert Pauk, PhD.

MUDr. Jaromír Zatloukal, PhD.

prim. MUDr Stanislav Losse

 

Ocenění udělená v roce 2019 - souhrn

Typ ocenění

Osoby oceněné v roce 2019

Cena prof. Stýbla

prim. MUDr. Jaroslav Polák, CSc.

Zlatá medaile ČLS JEP

 

prof. MUDr. Bohuslav Král, CSc.

MUDr. Stanislav Kos, CSc.

Čestná medaile ČLS JEP 

doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

Čestné členství v ČPFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jarmila Hráchová

MUDr. Jana Švehlová

MUDr. Helena Blažková

MUDr. Zuzana Perná

MUDr. Ivana Čierná-Peterová

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

MUDr. Karel Bláha

MUDr. Eliška Illichová

MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D.

doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Přejít na: