Sekce pneumologické cytodiagnostiky

Předseda

Jméno:

MUDr. Lošťáková Vladimíra, Ph.D.

Adresa:

Klinika plicních nemocí a tbc FN Olomouc
I. P.Pavlova 6
772 00  Olomouc 2
Tel.: 585 854 732

E-mail: vladimira.lostakova@fnol.cz

 

Dne 25. 6. 2011 byla v Plzni během XVII. pneumologického kongresu ustanovena sekce pneumologické cytodiagnostiky České pneumologické a ftizeologické společnosti JEP.

Zakládající členové: Helbich, Měřička, Šnorek.

Během pěti let byl pro pneumologickou cytodiagnostiku vytvořen systém školení, získávání licencí, vykazování kódů diagnostiky, k nimž přibyla možnost vykazovat kódy zhotovení a zpracování preparátů – tuto možnost jsme dosud neměli k dispozici. Díky výboru Společnosti přibyl navíc nový kód pro ROSE.

Po jednáních se Společností českých patologů a Společností klinické cytologie má pneumologická cytodiagnostika „legislativní rámec“, obě společnosti nás uznávají jako partnery, výměnou za dodržování dohodnutých kritérií.

DOKUMENTY:

Zápis_ze schůze_Sekce_pneumcytodiagnostiky_26. 10. 2019

Seznam členů sekce pneumologické cytodiagnostiky ČPFS (2015)

Sylabus témat pro výuku adeptů pneumologické cytodiagnostiky

Tématické okruhy pro zkoušku

Schuzka pneumocytologů_8. 11. 2011

Seznam školitelů pneumologické cytodiagnostiky

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ LICENCE F 019 PNEUMOLOGICKÁ CYTODIAGNOSTIKA

25136 ZHODNOCENÍ CYTOLOGICKÉHO NÁLEZU V PRŮBĚHU DIAGNOSTICKÉHO A LÉČEBNÉHO ZÁKROKU (ROSE-RAPID ON-SITE EVALUATION)

Výkon slouží k rychlé cytodiagnostice materiálu získaného při invazivním diagnostickém a léčebném zákroku (punktáty tkání, orgánů a uzlin, aspiráty, otisky excizí, kartáče), aby bylo zajištěno, že diagnostický zákrok, obvykle v celkové anestesii či analgosedaci, bude výtěžný a případný léčebný zákrok (obvykle resekce nádorů) bude radikální.
L3
Index 3
Čas: 10 minut
Body: 74
OF 4/1 den
OM: pouze na specializovaném pracovišti

Hodnocení cytologických preparátů – seznam kódů

Jde o kódy odbornosti 823 – Laboratoř patologie.
Společnost českých patologů nám dává tyto kódy ke sdílení za podmínky získání licence F019:
87513 STANOVENÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNÓZY I. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI
87519 STANOVENÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNÓZY II. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI
87525 STANOVENÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNÓZY III. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI

Zhotovení a zpracování cytologických preparátů:
Podmínky pro jejich vykazování

Tyto kódy jsme až dosud k dispozici neměli.

    1. Postup při zhotovení a zpracování cytologických preparátů – plně v rukou oboru PNE:

Jde o minima odbornosti 823 – Laboratoř patologie, modifikovaná pro potřeby sdílejících pneumologů. Požadavky uvedené v modifikovaných minimech nastavují pro sdílející pneumology podmínky stejné jako mají tyto laboratoře základního oboru patologie.
Předpokládá se, že uvedeným požadavkům vyhoví jen několik nejsilnějších laboratoří pneumologických pracovišť.
Minima vypracovali prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. a MUDr. Václav Šnorek.
Schválil výbor ČPFS dne 3.12.2015 a výbor SČP 29.2.2016.

       1.1. Minima

       1.2. Dopis Prof. MUDr. Aleš Ryšky, Ph.D. ze 6. 3. 2016, předsedy Společnosti českých patologů ČLS, týkající se pneumologické cytodiagnostiky

       1.3. Standard cytologické laboratoře Kliniky pneumologie Thomayerovy nemocnice
          Standard si vytváří každé pracoviště samo, zde je uveden jako příklad možný k následování. 

    2. Postup „pohodlí a žádné starosti“:

Preparáty zpracovává patologie, pneumolog pouze hodnotí na základě své licence ČLK F019.

    3. Postup „chci vše, ale nesplňuji podmínku mít laborantku“

Tento postup je možný vytvořením detašovaného pracoviště laboratoře místní patologie, přičemž vedení tohoto pracoviště zůstává v rukou pneumologa. Bylo vybudováno na plicním odd. v Č. Budějovicích. 

   4. Postup auditu v rámci odbornosti 817 – klinická cytologie:

Kódy této odbornosti pro účely pneumologické cytodiagnostiky nelze použít.

________________________________________________________________________________________

GUIDELINES

Přejít na: