Sekce pro intersticiální plicní procesy

Předseda

Jméno: doc. MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
Adresa: Pneumologická klinika 1.LF UK a FTN  
Vídeňská 800  
140 00 Praha 4-Krč
E-mail: martina.sterclova@ftn.cz

 

Místopředseda

Jméno: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.
Adresa: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Fakultni nemocníce Brno a LF MU Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
E-mail: doubkova.martina@fnbrno.cz

Zakládající členové

MUDr. Bartoš Vladimír, Plicní Klinika FNHK, Hradec Králové
MUDr. Bednářová Stanislava, Pneumologicko-alergologické odd., nem. Kroměříž, ambulance Holešov
MUDr. Binková Ilona, Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno
MUDr. Bittenglová Radka, Klinika TRN, FN Plzeň
MUDr. Doubková Martina, Klinika nemocí plicních a TBC , FN Brno
prof. MUDr. Homolka Jiří, DrSc, 1. Klinika TRN VFN a Pneumologická klinika FTN, 1. LF UK,Praha
prim. MUDr. Kervitzer Jan, Plicní oddělení, Nemocnice Znojmo
prim. MUDr. Kleňha Kamil, Plicní a TBC oddělení, Nemocnice Tábor
MUDr. Lošťáková Vladimíra, Ph.D, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc
MUDr. Pokojová Eva, Klinika nemocí plicních a TBC FN Brno
prim. MUDr. Pšikalová Jana, Pneumologicko-alergologické odd., nemocnice Kroměříž
MUDr. Šterclová Martina, Ph.D, Pneumologická klinika 1. LF UK, FTN, Praha
prim. MUDr. Turčáni Pavel, Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno
prim. prof. MUDr. Vašáková Martina, Ph.D, Pneumologická klinika 1. LF UK, FTN, Praha
MUDr. Žurková Monika, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc

Seznam členů

MUDr. Antušová Zuzana
MUDr. Bartoš Vladimír
MUDr. Bednářová Stanislava
MUDr. Binková Ilona
MUDr. Bittenglová Radka
MUDr. Doubková Martina
MUDr. Dvořáková Sylvie
MUDr. Havel Vít
prof. MUDr. Homolka Jiří, DrSc.
MUDr. Hortvíková Hana
MUDr. Jarešová Petra
prim. MUDr. Kervitzer Jan
prim. MUDr. Kleňha Kamil
MUDr. Králová Renata
MUDr. Lacina Ladislav
MUDr. Lišková Ester
MUDr. Lněnička Jaroslav
MUDr. Lisá Pavlína
MUDr. Lošťáková Vladimíra, Ph.D.
MUDr. Mokošová Radka
MUDr. Musilová Pavlína
MUDr. Norbert Pauk, Ph.D
prim. MUDr. Gustáv Ondrejka
MUDr. Plačková Martina
MUDr. Pokojová Eva
MUDr. Příhonská Kristýna
prim. MUDr. Pšikalová Jana
prim. MUDr. Reiterer Pavel
prim. MUDr. Vladimír Řihák
Prim. MUDr. Snížek Tomáš
MUDr. Šišková Lenka
MUDr. Štefániková Marianna
MUDr. Šterclová Martina, Ph.D.
MUDr. Šuldová Hana
MUDr. Richard Tyl,
MUDr. Tomáš Vencálek
prof. MUDr. Vašáková Koziar Martina, Ph.D.
MUDr. Vlček Jiří
MUDr. Žurková Monika
Mgr. Žurková Petra

Novinky:

Dokument Žádanka na laboratorní vyšetření VEGF-D

Multidisciplinární tým: základ úspěchu v dg PPF - co si navzájem můžeme přinést - workshopy 2023

Změna pravidel pro úhradu LP Cellcept (mykofenolátu)

Zápisy:

Schůzka sekce IPP Brno 22. 9, 2023

Schůzka sekce IPP Hradec Králové 21. 4. 2023

Schůzka sekce IPP 30. MSPD 30. 9. 2022

Schůzka sekce IPP online 29. 4. 2021

Schůzka sekce IPP Olomouc 24. 10. 2019

Schůzka sekce IPP Hradec Králové 25. 4. 2019

Schůzka sekce IPP 23. 11. 2018

Schůzka sekce IPP Olomouc 6. 4. 2018

Schůzka sekce IPP Olomouc 15. 9. 2017

Schůzka sekce IPP Hradec Králové 20. 4. 2017

Schůzka sekce IPF Brno 30. 9. 2016

Schůzka sekce IPP Praha 3. 6. 2016

Schůzka sekce IPP Hradec 22. 4. 2016

Schůzka sekce IPF_Praha_23. 11. 2015

Schůzka sekce IPF_Brno_18. 6. 2015

Schůzka sekce IPP Hradec_24. 4. 2015

Schůzka sekce IPP Olomouc_19. 9. 2014

Schůzka sekce IPP Hradec 11. 4. 2014

Schůzka sekce IPP Brno 22. 10. 2013

Schůze sekce IPP 19. 4. 2013

Schůze sekce IPP 5. 10. 2012

Schůze sekce IPP 18. 6. 2012

Schůze sekce IPP 20. 4. 2012

Schůze sekce IPP 25. 1. 2012

Schůze sekce IPP 24. 6. 2011

Zakládající schůze sekce IPP  29. 4. 2011

Dokumenty:

Aktualizace center pro IPP – vedoucí a koordinátoři za jednotlivá centra - říjen 2023

Aktualizace center pro IPP – vedoucí a koordinátoři za jednotlivá centra - říjen 2022

Centra pro diagnostiku a léčbu intersticiálních procesů (Centra IPP) v ČR - charakteristika

Poučení pro pacienty s exogenní alergickou alveolitidou

Seznam zařízení účastnících se Dne otevřených ordinací v rámci Týdne IPF 30. 9. 2020 - pdf

Seznam zařízení účastnících se Dne otevřených ordinací v rámci Světového dne CHOPN 22. 11. 2017

Seznam zařízení účastnících se Dne otevřených ordinací v rámci Týdne IPF 20. 9. 2017

Odkazy:

Sdružení pacientů s idiopatickou plicní fibrózou má svůj nový webový portál www.plicnifibroza.cz. Na těchto stránkách jsou informace (nejen) pro nemocné s IPF. Kolegové, podělte se o tuto informaci i se svými pacienty!
__________________________________________________________________________________________

GUIDELINES

Přejít na: