Sekce patofyziologie dýchání a funkční diagnostiky

Předseda

Jméno: MUDr. Jana Kociánová
Adresa:
Plicní ambulance Alveolus s.r.o.
Opavská 6116/15
708 00 Ostrava-Poruba
E-mail:

satinskajana@seznam.cz

Tel.: 608 221 344

 

Členové výboru

MUDr. Eva Voláková - místopředsedkyně
MUDr. Ondřej Balík
MUDr. Vladimír Bartoš
doc. MUDr. Kristián Brat, Ph.D
MUDr. Stanislava Kacrová
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D
MUDr. Václav Koucký

 

Členové sekce - seznam - 2023/04 - pdf

Anotace

 • Byla založena 24. 3. 2000, z iniciativy části členů Společnosti fyziologie a patologie dýchání (SFPD), kteří nesouhlasili s integrací této společnosti do České internistické společnosti. (vyšetřování plicních funkcí patří mezi základní funkční odbornosti oboru Pneumologie).
  • Předtím Komise pro funkční diagnostiku při výboru ČPFS (J. Balý, J. Fišerová, Jurikovič, P. Nykodýmová, J. Satinská a M. Štěpáník) od roku 1996 do 1. 11. 2001
 • V prosinci 2000 měla 35 členů, výbor sekce: Fišerová, A. Bortlová, MUDr. J. Satinská, I. Jurikovič, M. Štěpáník. Za ambulantní pneumology přizván J. Křepelka.
 • Od r. 2002 46 členů.
 • Volby v roce 2006, výbor sekce: Chlumský, J.Fišerová, J.Satinská, V.Koblížek, J. Křepelka.
 • Volby červen 2010, výbor sekce : Chlumský, J. Fišerová, J.Satinská, V Koblížek, V. Zindr, 69 členů.
 • Od června 2011 sekce převzala i problematiku DDOT, výbor sekce dohodl na novém pojmenování: Sekce patofyziologie dýchání při ČPFS (sekce se zabývá patofyziologií dýchání, vyšetřením plicních funkcí a DDOT). 1. 1. 2014 založen registr DDOT.
 • Volby 2014, 32 členů: výbor sekce Jan Chlumský, Jarmila Fišerová, Jana Kociánová, Stanislava Kacrová, Eva Voláková
 • Volby jaro 2019, 65 členů, výbor sekce: Jana Kociánová, Eva Voláková, Jarmila Fišerová, Stanislava Kacrová, Vladimír Bartoš, Václav Koucký. Nový název: Sekce patofyziologie dýchání a funkční diagnostiky
 • Aktualizace členů sekce - 45 členů a poslední volby jaro 2023.
 • Výbor sekce se schází v pravidelných intervalech, minimálně 2x do roka, jinak všechny potřebné záležitosti řeší elektronickou korespondencí.
 • Zájemci o členství v Sekci PFD se mohou hlásit e-mailem předsedkyni sekce s uvedením svých kontaktních údajů, pokud jsou členy ČPFS.

Aktivity sekce PFD a FD

 • V roce r. 2001 Sympozium o bronchoprovokačních testech v Praze- položen základ standardizace bronchodilatačních testů.
 • V roce 2002 blok přednášek o vyšetření plicních funkcí na kongresu MEFA v Brně a v témže roce Postgraduální kurs vyšetření plicních funkcí na Kongresu klinických alergologů a imunologů v Karlových Varech.
 • Vydání knihy Funkční vyšetření plic (J .Fišerová, J.Chlumský, J Satinská a spol.) -- GEUM v roce 2003. V r. 2004 2. vydání.
 • Výbor sekce řešil problematiku nedostatečného přístrojového vybavení pneumologických pracovišť. Uspořádal celkem 3 dotazníkové akce r. 1998, kdy se ho zúčastnilo 70 pracovišť, v roce 2007 - 54 pracovišť a v roce 2010 dokonce jen 29 pracovišť.
 • V roce 2006 výbor sekce vypracoval Seznam pracovišť vyšetřujících TLCO (transferfaktor pro oxid uhelnatý) plic v ČR, který je každoročně doplňován.
 • V letech 2004 -2006 se výbor sekce aktivně zúčastnil a připravil podklady pro jednání o zařazení nových výkonů do seznamu zdravotních výkonů – podařilo se prosadit impulzní oscilometrii, vyšetření dýchacích svalů, monitorování dynamických ventilačních parametrů, chodníčkové testy.
  V současné době probíhá proces „rekultivace“ bodových ohodnocení vyšetření plicních funkcí, včetně spiroergometrie. 
 • Od roku 2006 bloky věnované funkčnímu vyšetření plic v rámci celostátních seminářů funkční diagnostiky plic- v Rychnove n.K, v Hradci Králové a v Praze v rámci seminářů Klinické problémy nemocí s bronchiální obstrukcí (Nadační fond astma, 2005-2017 Tyršův dům Praha).
 • 25. 11. 2006 (Hrotovice) vypracoval výbor 1. Doporučený postup pro interpretaci základních vyšetření plicních funkcí.
 • Od r. 2014 periodické vzdělávací kurzy „Základní vyšetření plicních funkcí“. (poslední 1/2020 Olomouc).
 • V roce 2018 cyklus krajských seminářů SPIROMETRIE; BRONCHOMOTORICKÉ TESTY.
 • 2022 série webinářů- Bodypletysmografie, difuze, bronchodilatační testy.
 • V prosinci 2022 vydala Česká pneumologická a ftizeologická společnost a Česká společnost dětské pneumologie ( Autor: MUDr. Václav Koucký, Ph.D.) Doporučený postup pro provedení a interpretaci spirometrie v předškolním věku
 • Od r. 2010 semináře funkčního vyšetření(V.Řihák/.Fišerová)a následně celostátní Konference FVP- tradiční květnové setkání ve Zlíně.

Registr DDOT

Informace k registru DDOT

Doporučující kritéria pro pronájem přístroje pro DDOT

Úhradová kritéria zdravotních pojišťoven pro DDOT 2015

Web: www.ddot.cz

Kurzy a semináře

1) Kurzy pro lékaře:
    Vyšetření základních plicních funkcí
    Základní informace
    Program

    Funkční vyšetření v pneumologii
    
Informace

2) Akreditovaný kurz pro střední zdravotnický personál funkčních laboratoří
    Základní informace

Zápisy z jednání výboru Sekce PFD

 ROK 2006  ROK 2007  ROK 2008  ROK 2009  ROK 2010  ROK 2011
 06/11 Hrotovice  07/03 Luhacovice  08/02 Praha  09/03 Praha  10/04 Hradec    11/02 Praha
   07/10 Brno  08/05 Maxicky  09/04 Hradec    10/06 Praha  11/06 Plzen
   07/11 Praha  08/09 Rychnov  09/10 Viden  10/10 Hradec  11/09 Hradec
           
 ROK 2012  ROK 2013  ROK 2014   ROK 2015   ROK 2016   ROK 2017
 12/03 Praha  13/03 Praha  14/05 Luhacovice  15/4 Hradec  16/04 Hradec  17/04 Hradec
 12/09 Hradec  13/04 Hradec  14/09 Olomouc  15/11 Praha  16/06 Praha  17/11 Praha
   13/08 Praha  14/11 Praha    16/09 Praha  
           
 ROK 2018  ROK 2019  ROK 2021  ROK 2022  ROK 2023  
 18/04 Hradec  26/04 Hradec  25/05 online  21/04 Hradec  20/04 Hradec
   17/05 Zlin    20/05 Zlín  19/05 Zlín
   26/10 Olomouc    01/10 Olomouc

__________________________________________________________________________________________

GUIDELINES

AKTUÁLNĚ

XI. Konference FVP ve Zlíně, 19.-20. 5. 2023 - prezentace: 
1. K. Kaňková - Chronický kašel z pohledu patofyziologa
2. V. Koucký - Chronický kašel v dětském věku
3. J. Zatloukal - Chronic cough guidelines
4. H. J. Smith - German guidelines for challenge testing
5. H. J. Smith - Breath sounds and cough
6. V. Bartoš - Kašel - pohled pneumologa z ambulance
7. V. Navrátil - Gastroesofageální reflux, funkční diagnostika jícnu a úskalí terapie (GERD)
8. T. Hložková - Diagnosticko-terapeutický postup u chronického kašle z pohledu otorinolaryngologa
9. D. Končelíková - Psychogenní kašel
10. A. Frajtová - Kašel z pohledu fyzioterapeuta
11. V. Koblížek  - Czech and Slovak Lung Study
12. B. Kalendová - Zátěží vyvolaná obstrukce laryngu (EILO)
13. S. Genzor - Asistent kašle jako nástroj léčby poruch expektorace
14. A. Frajtová - Expektorační techniky
15. S. Genzor - Asistent kašle  příklady z praxe

30. Moravsko-slezské pneumologické dny, Olomouc, 1. 10. 2022
- prezentace: 
Vladimír Bartoš: Vyšetřování dýchacích svalů - pohled pneumologa
Stanislava Kacrová: Oscilometrie v roce 2022 - je něco nového?
Jana Kociánová: Technický standard provádění spirometrie 2019
Václav Koucký, David Megvinet Chucesov: Specifika spirometrie v dětském věku
Výbor sekce PFD a FD ČPFS: Jak vyšetřujeme plicní funkce v ČR, výsledky dotazníkového průzkumu 2022

X. ročník Konference funkčního vyšetření plic, Zlín, 20.-21. 5. 2022 - ohlédnutí
- prezentace z konference: 
Vladimír Bartoš: Vyšetřování dýchacích svalů - pohled pneumologa, realisty?
Aneta Frajtová: Biomechanika odporovaného nádechu
Horová Pavla, Neumannová Kateřina: Možnosti fyzioterapie v léčbě GERD
Kacrová Stanislava: V centru pozornosti malé dýchací cesty
Kaňkova Kateřina: Dýchají muži a ženy jinak
Kociánová Jana: Technický standard provádění spirometrie
Koucký Václav: Elektrická impedanční tomografie na pomezí funkční a zobrazovací techniky
Smith Hans-Jürgen: Respiratory muscle strength
Smith Hans-Jürgen: SNIP for assessment of inspiratory muscle strength
Žurková Petra: Vztah síly dechových svalů ke spirometrickým parametrům

Přejít na: