Sekce PNEUMO35

Předseda

MUDr. Samuel Genzor, Ph.D.
Fakultní nemocnice Olomouc
tel.: 588 445 179
e-mail: samuel.genzor@fnol.cz

Místopředseda

MUDr. Jan Mizera


ANOTACE:

Sekce PNEUMO35 vznikla v říjnu 2015 s cílem větší integrace mladých pneumologů do 35 let v rámci České republiky. Velkou inspirací jsou aktivity „Junior Members“ European Respiratory Society.

Hlavní naší náplní je zlepšit možnosti vzdělávání a dalšího vědeckého růstu lékařů v prvních letech jejich profesního života. Těchto cílů chceme dosáhnout pořádáním sekcí v rámci jednotlivých konferencí, workshopů a seminářů.

Podmínky členství
Lékaři zařazeni do oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie do 35 let věku včetně.

Volby do výboru PNEUMO35
Funkční období výboru je čtyřleté. Jednotliví členové jsou voleni členy sekce. Struktura výboru je následující: jeden předseda, dva místopředsedové a dva členové výboru. Výbor se schází nejméně jednou ročně při příležitosti výročního kongresu ČPFS. Další setkání jsou organizována ad hoc dle aktuální potřeby, eventuelně je problematika řešena elektronickou cestou.

Aktuality

Prezentace sekce Pneumo35 a workshopy USG hrudníku a bronchoskopie, PaSoNetka (sraz Sekce mladých lékařů ČLK), 1. 6. 2019 Ledeč nad Sázavou (pdf)

Motivační video pro mladé pneumology (Pneumo35)


Zpráva z kurzu Akutní stavy a krizový management pro pneumology

DOKUMENTY

Prezentace a edukační materiály z letní česko-slovenské vzdělávací akce, organizované firmou CHIESI v Olomouci pod patronátem a garancí ČPFS, určené zejména pro mladé pneumology a alergology

Asthma bronchiale -  stručné repetitórium - prof. Miloš Jeseňák

Biologická léčba astmatu - prim. Beáta Hutyrová

Bronchologický workshop - doc. Milan Sova

Bronchogení karcinom - MUDr. Marie Drösslerová

COVID a post-COVID - doc. V. Koblížek, M. Kopecký, M. Skála

COVID-19 a význam očkování u pacientů s vrozenými poruchami tvorby protilátek - MUDr. Tomáš Milota

Funkčné vyšetrenie pľúc - prim. B. Matula

Hypoventilačné syndrómy - MUDr. Pavol Pobeha

CHOPN - novinky - doc. Vladimír Koblížek

Intersticiální plicní procesy - prof. M. Koziar Vašáková

Kardiomarkery – minimum pro pneumologa a alergologa - prof. Martin Hutyra

Komorbidity v ordinaci pneumologa a alergologa - MUDr. Alena Večeřová

Očkovanie v špeciálnych situáciách - prof. Miloš Jeseňák

Onemocnění jater v ambulanci pneumologů a imnologů - MUDr. Václav Šmíd

Plicní rehabilitace - workshop - Mgr. Martin Dvořáček

Pneumopatologie a vrozené poruchy imunity - doc. Pavlína Králičková

Program časného záchytu karcinomu plic - MUDr. I. Čierná Peterová

Sarkoidoza - MUDr. M. Žurková, P. Jakubec

Syndrom spánkové apnoe - MUDr. Samuel Genzor

Tuberkulóza na pozadí svetových konfliktov - doc. Ivan Solovič

Zobrazovací metody - MUDr. Filip Čtvrtlík

Přejít na: